Bibliotek och park då, nu och framåt

Collage biblioteket förr

Stadsbiblioteket ligger där söder möter norr, inbäddat i stadsparken. Både stadsbiblioteket och stadsparken är uppskattade mötesplatser i staden.

Marken donerades till staden 1870 av syskonen Krook, med villkoret att den skulle användas för ”promenad i plantering”. Parken anlades 1873-1874 och öppnades för allmänheten 1877.

1957 beslutades att placera ett nytt stadsbibliotek i Stadsparken. 1965 byggdes det efter ritningar av Arton arkitekter genom Jörgen Michelsen. Stadsbiblioteket är en ikon med sin 60-talsarkitektur, samtidigt som det finns möjligheter att utveckla byggnaden.

Nu

Ombyggnationer och tillbyggnader har gjorts i olika omgångar vilket gör att man behöver ta ett helhetsbegrepp. Stadsbibliotekets totala yta idag är 5 558 kvadratmeter. Av dessa används cirka 3 700 kvadratmeter publikt och till personalutrymmen. Resterande del är förråds- och magasinyta i källaren.

18-19 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om mål och ekonomi för Helsingborgs stad 2020. I investeringsplanen 2021-2026 beskrivs förnyelsen av stadsbiblioteket:

”Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Byggnaden är drygt 50 år och har endast genomgått begränsade om- och tillbyggnader. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer omfattande än vad byggnaden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Biblioteket har utvecklats till en uppskattad mötesplats. Detta i kombination med de möjligheter den tekniska utvecklingen skapar kommer att ställa krav på en jämförelsevis omfattande om- eller nybyggnad.”

Ombyggnation av stadsbiblioteket finns med i fastighetsnämndens investeringsbudget för 2023-2025 med totalt 300 miljoner. 100 miljoner går till renovering av den nuvarande byggnaden och 200 miljoner till nybyggnation.

Framåt

Helsingborgs stad har tillsammans med Sveriges Arkitekter utlyst en arkitekttävling för utformning av det nya stadsbiblioteket. Du kan läsa mer om arkitekttävlingen här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.