Vi förbereder kvartersmark på Råå

I kvarteret Fregatten på Råå, strax söder om korsningen Lybecksgatan/Rausvägen/Landskronavägen, ska det byggas bostadshus. Från slutet av februari 2024 genomför vi förberedande arbeten. Vi räknar med att den delen av arbetet kommer att pågå under våren 2024.

Så förbereder vi kvarteret Fregatten för nya bostäder

Markarbete, schaktsanering och rivning av värn

  • Vi river det värn som finns på platsen idag. Vi har även tagit ned några träd och annan vegetation som inte kan vara kvar när värnet rivs och bostäderna byggs. Vi justerar marknivåerna där fastigheterna planeras.
  • Inför markarbetena och schaktarbeten undersöker vi också marken. Vi undersöker om det finns föroreningar framför allt för att hindra spridning av förorenade ämnen till växt- och djurliv. Om vi upptäcker föroreningar i marken är det med största sannolikhet inget som är farligt för allmänheten.

Ett nytt grönområde, ett gångstråk och en liten lekplats

  • I samband med att bostäderna byggs planerar vi även att bygga en liten park med en mindre lekplats. Den nya parken är tänkt att knytas ihop med det befintliga grönområdet och stråket. Men innan vi börjar arbeta med den nya parken vill vi höra vad du som bor i området tycker om både det nuvarande och det nya tänka grönområdet. I anslutning till det nya kvarteret och grönområdet planerar vi även att förbättra parkeringsmöjligheterna.

Bättre parkeringsmöjligheter

  • Vi förbättrar parkeringsmöjligheterna i området.

Så påverkas du

  • Du som bor, arbetar eller rör dig i området kan märka av oss i form av buller från maskiner och transporter i området.
  • Vi stänger av de delar av området vi för närvarande arbetar i.

Fastighets AB 3Hus bygger bostäderna

Det är Fastighets AB 3Hus som ska bygga det nya kvarteret som är tänkt att bestå av 41 stycken lägenheter, en lokal och 9 stycken radhus. Läs mer på 3hus.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.