Tre små miniparker längs Södergatan för ökad gemenskap och mer grönska

Söder har  sommaren 2022 fått tre helt nya parker i miniformat. De har varsin fadderorganisation som ska sköta om dem och bidra med aktiviteter och evenemang på platsen. Totalt handlar det om nästan 40 meter park. Målet med parkerna är att stärka gemenskapen och öka tryggheten i området genom att locka fler människor att vilja vara där. Dessutom blir det mer grönska längs gatan, något som också efterfrågats av boende i området.

De tre miniparkerna, så kallade parklets, är placerade i körfältet och en del i arbetet med att undersöka hur vi kan ge mer plats för dem som går och vistas på en yta genom att göra trottoarutrymmet större.

Miniparkerna på Södergatan är ett resultat av en dialog Helsingborgs stad haft med boende, fastighetsägare, verksamheter och organisationer som är verksamma på Söder. Dialogen har vi gjort tillsammans med nätverket Placemaking Europe. En viktig synpunkt vi fick var att Söder upplevs som grått, trist och fattigt på grönska. Därför är miniparkerna färgglada i olika nyanser av rosa, frodigt gröna och fulla av aktiviteter.

Fakta om miniparkerna på Södergatan

Tre miniparker är placerade längs Södergatans östra sida intill gång- och cykelbanan, en utanför Svenska kyrkans lokaler, en i höjd med Aldo Supermarket och en strax söder om Furutorpsgatan.

I varje park finns grönska i form av planteringar och små träd, en dekorerbar utställningsyta, anslagstavlor och plats för möten och samtal. Mot gatan finns ett utspringningsskydd för att det inte ska gå att ta sig ut i körbanan.

Varje minipark har en fadder, en organisation eller förening som varit med tidigt i projektet och som varit med och utformat dem. Faddrarna ska hjälpa till att vattna planteringarna och sköta om och aktivera respektive plats med olika aktiviteter och evenemang. De tre fadderorganisationerna är

  • Inva-Sam
  • Gruppen för Religionsdialog
  • Libanesiska familjeföreningen i Skåne

Södergatan är sedan tidigare enkelriktad söderut för busstrafik, leveranser och annan behörig trafik. Varje parklet är ungefär 13 meter lång och inte mer än 2 meter bred. Det blir därför även i fortsättningen lätt att komma fram för tillåtna fordon.

Parkerna placeras längs Södergatan. Men parkerna är mobila och går att flytta vid behov. Vid evenemang kan till exempel alla tre parklets placeras bredvid varandra för att skapa en stor jättepark.

Framgångsrikt i andra städer

Parklets har använts framgångsrikt i många städer runt om i världen, bland annat i New York, Toronto och Oslo. Genom att ta en bit mark från bilisterna och ge till de gående har dessa städer lyckats uppnå en mer attraktiv stadsmiljö, med stärkt identitet och fler invånare som väljer att uppehålla sig i stadsrummet.

En del av projektet Älskade Söder

Sedan 2019 har vi ett extra fokus på att förbättra Söder och arbetar på bred front med att öka trivseln och tryggheten. Det sker i samarbete mellan näringsidkare, fastighetsägare, Helsingborg City, polis, Helsingborgs stad samt boende och besökare. Purple Flag och Söderscen är en del av detta.

Se mer information om Älskade Söder på Helsingborg Citys webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.