Tryggare tunnlar

I vårt arbete med att göra tunnlar tryggare och trevligare omvandlar vi minst en tunnel varje år.  Nedklottrade, folktomma och dåligt upplysta tunnlar upplevs av många som en otrygg plats. Samtidigt utgör stråk och gångtunnlar en viktig del i en transportsträcka som måste passeras till och från till exempel arbete och skola.

Konstverk och belysning i omgjord gång- och cykeltunnel

Konstverk och belysning i omgjord gång- och cykeltunnel mot Gubbaparken. (foto: Bertil Hagberg)

Genom att förbättra och öka belysningen i våra tunnlar och längs gång- och cykelvägar motverkas kontraster mellan ljusa och mörka partier där det går att gömma sig och möjliggör att personer kan urskiljas från omgivningen.

Ofta när vi rustar upp våra tunnlar involverar vi konstnärer och invånare i närområdet och utsmyckar tunnlarna med konst. Trevliga och vackra tunnlar möjliggör för ökad rörelse och närvaro vilket därmed kan öka tryggheten. Samtidigt kan medskapandeprocesser med invånare medföra att identiteten och stoltheten för platsen stärks.

Här har vi samlat några av de projekt vi har på gång eller tidigare arbetat med: