Tryggare tunnlar

I vårt arbete med att göra tunnlar tryggare och trevligare omvandlar vi minst en tunnel varje år.  Nedklottrade, folktomma och dåligt upplysta tunnlar upplevs av många som en otrygg plats. Samtidigt utgör stråk och gångtunnlar en viktig del i en transportsträcka som måste passeras till och från till exempel arbete och skola.

Konstverk och belysning i omgjord gång- och cykeltunnel mot Gubbaparken.

Konstverk och belysning i omgjord gång- och cykeltunnel mot Gubbaparken. (foto: Bertil Hagberg)

Genom att förbättra och öka belysningen i våra tunnlar och längs gång- och cykelvägar motverkas kontraster mellan ljusa och mörka partier där det går att gömma sig och möjliggör att personer kan urskiljas från omgivningen.

Ofta när vi rustar upp våra tunnlar involverar vi konstnärer och invånare i närområdet och utsmyckar tunnlarna med konst. Trevliga och vackra tunnlar möjliggör för ökad rörelse och närvaro vilket därmed kan öka tryggheten. Samtidigt kan medskapandeprocesser med invånare medföra att identiteten och stoltheten för platsen stärks.

Här har vi samlat några av de projekt vi har på gång eller tidigare arbetat med:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.