Vi målade om två gång- och cykeltunnlar i Rydebäck och förbättrade belysningen

Björn Svensson

Under maj målade vi färgglada konstverk i gång- och cykeltunnlarna i Rydebäck. Vi satte upp ny och bättre belysning längs gångvägen för att knyta samman stråket och skapa en tryggare och ljusare känsla.

Det här har vi gjort

I slutet av 2018 målade vi om gång- och cykeltunneln under Storövägen i Rydebäck. I maj 2019 målade vi om de två gång och cykeltunnlarna under Ytterövägen. Vi satte också upp ny belysning längs gångstråket för att knyta ihop området och skapa en tryggare och ljusare känsla.

Vi ville arbeta med tunnlarna eftersom de har upplevts som mörka och slitna. Det var längesedan tunnlarna målades och vi kom vi fram till att det var dags att rusta upp dem. Vi förbättrade samtidigt belysningen i tunnlarna och vi ökar och sätter upp ny belysning längs gångstråken. Gång- och cykeltunnlar är generellt platser som pekats ut som otrygga i våra trygghetsdialoger och är därför ett av våra prioriterade områden under 2019.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?