Så arbetar vi för att öka tryggheten i stadsmiljön på Söder

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön, just nu med särskilt fokus Söder. Vi jobbar bland annat för att Furutorpsplatsen ska upplevas som tryggare och trevligare. Vi planerar också för att skapa innovativa ljuslösningar.

Hösten 2016 träffade vi många av er för att höra hur ni upplever tryggheten på Söder. Många upplevde Söder och Furutorpsplatsen som otrygga.  Vi är redan i gång med en del åtgärder för att skapa ett tryggare Söder: