Så arbetar vi för att öka tryggheten i stadsmiljön på Söder

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön, just nu med särskilt fokus Söder. Vi har bland annat byggt om Furutorpsplatsen samt satt ljus på Mäster Palms plats och en hel del andra platser.

Varje år bjuder Helsingborgs stad in till dialog om hur vi kan skapa mer trivsamma områden i vår stadsmiljö. Där framgår att många invånare upplever bland annat Söder som otryggt. Det är därför vi har valt att prioritera platser på Söder i våra trygghetsåtgärder.