Vi arbetar för ett tryggare centrum runt Maria torg

Del av Maria torg i Helsingborg med sommarblommor i förgrunden.

Helsingborgs stad arbetar aktivt för ett tryggare och säkrare Helsingborg. Förra året genomförde vi en djupare analys av området runt Maria torg genom intervjuer och enkätundersökning med boende och verksamheter i området. Här beskriver vi hur vi arbetar vidare för ett tryggare centrum.

Ett långsiktigt trygghetsarbete

Vår analys utifrån intervjuer och enkätsvar från boende och verksamheter runt Maria torg bekräftade den gemensamma bilden med utmaningar kring buskörningar, narkotikaförsäljning och otryggskapande samling av människor och gav en viktig input för att sätta in rätt åtgärder framåt. Helsingborgs stad har sedan flera år arbetat systematiskt med trygghetsfrågan och genom en nyligen uppdaterad handlingsplan för trygghet i stadsmiljön kraftsamlar vi ytterligare.

För att öka tryggheten i centrum bygger vi till exempel om Södra Storgatan för att öka trafiksäkerheten, tillföra bättre belysning, renhållning, rusta upp slitna platser och öka trivsel genom mer grönska. Nyligen har vi byggt om Norra Storgatan, Fågelsångsgatan och Rosenträdgården och näst på tur står Trädgårdsgatan, Himmelriksgränd och Hallbergs trappor.

Flera olika insatser och bred samverkan

I centrum jobbar vi också med trygghetsvärdar, ordningsvakter, platssamverkan i samarbete mellan Helsingborgs stad, polisen, HBG City, fastighetsägare, näringsliv, handel och krogar. Genom krögarnätverket och projektet Trygg på krogen samverkar Helsingborg citys krogar för att skapa en tryggare krogmiljö och minska förekomsten och användningen av narkotika på krogen. Inom Purple Flag arbetar vi sedan flera år, tillsammans och genom bred samverkan, för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla.

Tillsammans gör vi stor skillnad!

Arbetet för ökad trygghet är ett långsiktigt arbete där samarbetet mellan de olika aktörerna är helt avgörande eftersom ingen ensam aktör kan lösa otryggheten själv. Åtgärderna ovan skapar viktiga förutsättningar för en säkrare och tryggare stadsmiljö, men är bara några av pusselbitarna för att skapa liv och stärka känslan av en positiv gemenskap hos dem som bor i området, som i sin tur kan bidra till att öka tryggheten i området.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.