Bättre belysning för tryggare platser

Vi arbetar ständigt med att förbättra belysningen runt om i Helsingborg. Det gör vi bland annat som en del i vårt arbete för att öka tryggheten i stadsmiljön.

Spännande belysning i Gubbaparken efter ombyggnad. (foto: Bertil Hagberg)

Carl Öhrns gatas grönområde

Under hösten 2019 förbättrade vi belysningen i grönområdet vid Carl Öhrns gata. Nu finns dubbelt så många lampor i området och det har blivit ljusare och känns tryggare att vara där.

Musikparken bakom Konsul Perssons villa

Stråket upp mot landborgen genom parken bakom Konsul Perssons villa är en viktig koppling för gående och cyklister, både mellan norr och söder och mellan stadens östra delar och centrum. I de trygghetsvandringar som vi genomfört i området har det framgått att passagen genom parkområdet upplevts som mörk och otrygg.

Efter att bland annat sett över och gallrat bland buskagen och genomfört ett konstprojekt förbättrade vi under våren 2019 belysningen i parken.

Läs mer om vad vi gjort i Musikparken.

Norra Kyrkogatan

Vi har bytt ut och kompletterat med ny belysning längs Norra Kyrkogatan. Belysningen har fått ny design och bättre ljus.

Söder

Under hösten 2017 och vintern/våren 2018 arbetade vi med att utforma belysningen på ett nytänkande sätt på Söder. Tillsammans med förbättrad basbelysning har vi skapat kreativa och roliga ljusinstallationer på flera platser.

Läs mer om vad vi gjort på Söder.

Ödåkra

Hösten 2018 förbättrade vi belysningen på en del av Marknadsvägen vid Väla norra och på några platser i Ödåkra.

På Marknadsvägen har vi bytt ut belysningen längs med gång- och cykelvägen längs en del av Marknadsvägen vid Väla norra. Den nya belysningen ger bättre ljus för framför allt den som går eller cyklar.

På Månskensgatan och Solskensgatan har vi satt upp belysning längs gång- och cykelvägar vid Månskensgatan och Solskensgatan där det idag inte finns någon belysning.

Gustavslund

Gång- och cykelvägen mellan skolan och sporthallen har blivit ännu mer belyst! Efter dialog med skolan framkom att eleverna valde att gå på bilvägen till sport-och fritidsaktiviteter eftersom de var rädda för att gå genom dungen bakom industrierna. Med strålkastare som belyser träd och buskar känns gångvägen nu tryggare!

Råå

Efter trygghetsturnén på Råå 2017 framkom det önskemål om mer belysning i Värdshusparken. Där har vi nu förstärkt belysningen i parken, under stora eken samt i paviljongen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?