Bättre belysning för tryggare platser

Under hösten 2018 förbättrar vi belysningen på några platser i Helsingborg. Det gör vi som en del i vårt arbete för att öka tryggheten i stadsmiljön.

Norra Kyrkogatan

Vi byter ut och kompletterar med ny belysning längs Norra Kyrkogatan. Belysningen får ny design och bättre ljus.

Läs mer om vad vi gör på Norra Kyrkogatan.

Ödåkra

Marknadsvägen: Vi byter ut belysningen längs med gång- och cykelvägen längs en del av Marknadsvägen vid Väla norra. Den nya belysningen ger bättre ljus för framför allt den som går eller cyklar.

Månskensgatan och Solskensgatan: Vi sätter upp belysning längs gång- och cykelvägar vid Månskensgatan och Solskensgatan där det idag inte finns någon belysning.

Läs mer om vad vi gör i Ödåkra