Verktyg för ökad kvalitet på arkitekturen

I Helsingborg finns sedan hösten 2021 ett verktyg för att synliggöra arkitektoniska kvaliteter i olika stadsbyggnadsprojekt. Genom att ge utrymme för en diskussion om arkitektur och gestaltning skapas möjligheter för samsyn mellan staden och den som vill bygga.

Arkitekturverktyg Helsingborg utgår från fem påståenden. Dessa är utgångspunkter för en systematisk diskussion som kan användas i varje projekt. Påståendena motiveras och kompletteras med en rad frågor som stöd för diskussionen.

Påståendena och mer information om verktyget finns på webbplatsen Arkitekturverktyg Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?