Verktyg för ökad kvalitet på arkitekturen

I Helsingborg finns sedan hösten 2021 ett verktyg för att synliggöra arkitektoniska kvaliteter i olika stadsbyggnadsprojekt. Genom att ge utrymme för en diskussion om arkitektur och gestaltning skapas möjligheter för samsyn mellan staden och den som vill bygga.

Arkitekturverktyg Helsingborg utgår från fem påståenden. Dessa är utgångspunkter för en systematisk diskussion som kan användas i varje projekt. Påståendena motiveras och kompletteras med en rad frågor som stöd för diskussionen.

Påståendena och mer information om verktyget finns på webbplatsen Arkitekturverktyg Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.