Utveckling och skydd av natur- och kulturmiljöer

Här hittar du planer för att utveckla och skydda våra natur- och kulturmiljöer. Det är exempelvis bevarandeprogram som skyddar värdefulla miljöer och byggnader samt naturreservat och andra planer med fokus på vår grönska.

Välkommen med dina frågor och synpunkter om våra natur- och kulturmiljöer. Du har särskild möjlighet att påverka och bidra med din kunskap under processen med till exempel naturreservat, bevarandeprogram och översiktsplan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?