Våtmarker

Helsingborgs stad har under mer än 20 år arbetat aktivt för att återskapa och nyanlägga våtmarker. Syftet är främst att få ett renare vatten i våra vattendrag och minska mängden näring som förs med åarna till havet. Våtmarker gynnar även växter, djurliv och människor i jordbrukslandskapet.

Frågor om vattenkvalitet, översvämningar och torka blir allt mer angelägna, både i det globala och lokala perspektivet. Arbetet med våtmarker är en viktig del av visionen om ett hållbart och balanserat Helsingborg.

Naturliga ”reningsverk”

För 200 år sedan slingrade sig grunda vattendrag fram genom Helsingborgslandskapet. Då fanns det mångfalt fler våtmarksmiljöer än idag. Sedan dess har blöta miljöer dikats ut, samtidigt som landskapet odlats upp alltmer intensivt. Dagens raka, djupa diken fungerar som motorvägar från övergödande näringsämnen från åker till hav. När vi anlägger nya våtmarker får landskapet tillbaka något av sin förmåga att rena och fördröja vatten.

Våtmarker i Helsingborg

I skriften Anlagda våtmarker – våtmarker, tvåstegsdiken och dagvattendammar i Helsingborgs stad (pdf 6,9 MB)  beskriver vi de våtmarker och tvåstegsdiken som anlagts i Helsingborgs stad mellan 1991 och 2015. Där beskriver vi också ett urval av naturliknande dagvattendammar.

Här får du även information om våtmarker vi anlagt efter 2015.

Intresserad av att anlägga en våtmark?

Är du markägare och intresserad av att anlägga en våtmark? Kontakta Anna Olsson, vattenplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen, på telefon 042-10 33 91 eller e-post: anna.olsson4@helsingborg.se.

Våtmarker i Helsingborg, Fågelsjön.

Fågelsjön

Våtmarker i Helsingborg, Djuramossa.

Djuramossa

Våtmarker i Helsingborg, Kingelstad N

Kingelstad

Våtmarker i Helsingborg, Hasslarp.

Hasslarp

Våtmarker i Helsingborg, Bunketofta

Bunketofta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.