Vertikala trädgårdar

I Helsingborg finns tre offentliga vertikala trädgårdar utomhus. Gröna väggar tillför välbehövlig grönska och Helsingborgs första, som anlades på pumphuset på Sundstorget 2013, används också i den svenska forskningen kring vertikala trädgårdar.

Helsingborgs tre vertikala trädgårdar i offentlig miljö utomhus finns på pumphuset på Sundstorget, på den offentliga toaletten på Konsul Olssons plats och i entrén till bussterminalen vid Knutpunkten.

Pilotprojektet: Vertikal trädgård på pumphuset

I augusti 2013 invigdes Helsingborgs första offentliga vertikala trädgård utomhus. Den anlades på pumphuset på Sundstorget, där den tillför en efterlängtad grönska. Platsen för det här pilotprojektet valdes bland annat för att det är ett område där många av Helsingborgs invånare och besökare rör sig.

Alfred Nerhagen var stadsbyggnadsförvaltningens projektledare för trädgården och är också den som utformat mönstret på planteringen, som inspirerats av zebrans vackra mönster.

Del i forskning kring vertikala trädgårdar i Sverige

Trädgården på pumphuset är ett resultat av Helsingborgs stads nyfikenhet på nya moderna lösningar för att tackla klimatförändringen och kommer också att användas i forskning i ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom att studera den gröna väggen på Pumphuset ökar kunskapen om vertikala trädgårdar i Sverige.

Vertikala trädgårdar minskar värmen i staden och ökar luftfuktigheten och den biologiska mångfalden. De är dessutom ett sätt att skapa balans genom att föra in fler gröna miljöer när staden förtätas.

Monterad på Pumphusets böjda vägg


Den vertikala väggen är 32 kvadratmeter stor och monterad på Pumphusets böjda vägg. En luftspalt och ett vattentätt skikt separerar växterna från huset. Bilden visar en vertikal trädgård i genomskärning (klicka på bilden för att se en förstoring).

Trädgården består av ett modulsystem av grå kassetter med förgjorda hål för växterna. Växterna förodlades i sina kassetter i 6-8 veckor innan väggen byggdes. Detta för att de skulle bli fylliga och robusta inför vintern. Växterna är till största delen vintergröna perenner, både trädgårdsväxter och sådana som växer vilt i den svenska naturen.

Modulsystemet utnyttjar så kallad hydroponik, en vattenkultur där näringsämnen bärs av vattnet och jord är ersatt av icke nedbrytbart material. Hydroponik är ett avancerat sätt att bedriva odling och tillsammans med det svenska klimatet krävs noggrann styrning och övervakning av bevattning och näringstillförsel.

En bevattningsslang matar varje rad av kassetter. Längst ned leder en dräneringsränna bort vattnet.

Kunskapsspridning

När den gröna väggen byggdes 2013 var kunskapen om tekniken fortfarande mycket låg i Sverige. Stadsbyggnadsförvaltningen anordnade ett seminarium i oktober 2014 där de vertikala trädgårdar som finns idag i Sverige utvärderades och presenterades. På så sätt har Helsingborgs investering även bidragit till en nationell kunskapshöjning. Föreläsningarna från seminariet går att ta del av både som filmer och presentationer här intill.