Bevarandeprogram

Bevarandeprogrammen berättar om Helsingborgs intressanta byggnader, kvarter och miljöer. Våra kulturmiljöer är viktiga för att vi ska trivas och är också populära besöksmål. De kan ha lång spännande historia eller ha sitt ursprung i modern tid.

Du kan läsa digitala versioner av bevarandeprogrammen här, men du kan också beställa tryckta versioner av programmen. Du kan även köpa bevarandeprogrammen i Kulturmagasinet på Fredriksdal och på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17.

Ett bevarandeprogram är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner i ett särskilt område. Det kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by. Bevarandeprogram hjälper till att öka förståelsen och engagemanget för varför våra kulturmiljöer är viktiga att utveckla och bevara.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?