Så arbetar vi med naturvård

Klotullört, filago germanica, växt

Helsingborgs stad har stora ambitioner för naturvård och värnar om existerande naturområden samtidigt som nya naturpärlor anläggs. Här kan du ta del av smakprov på naturvårdens många sidor och några av de insatser som gjorts i Helsingborg sedan början av 1990-talet.

Helsingborgs stad arbetar med en långsiktig vision. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. Så lyder Helsingborgs vision för 2035 och naturvården är en del av detta.

Helsingborgs stad vill vara ledande i miljö och klimatfrågor och med målsättning att skapa ett naturreservat om året. Helsingborgs stad är med andra ord staden för dig som vill natur! Denna vilja har resulterat i att Helsingborg är Sveriges näst bästa naturvårdskommun 2014 enligt en undersökning av Naturskyddsföreningen och miljöåtgärder har gjort att Helsingborg är Sveriges bästa miljökommun 2017 (enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga ranking).

Här kan du ta del av några av de insatser vi gjort sedan början av 1990-talet: