Natur- och kulturmiljöprogram

Natur- och kulturmiljöprogrammet tas fram för att beskriva värdefull natur och kultur i Helsingborg.  Nu pågår arbete med centralorten och Raus efter att remissen av delområden på landsbygden är avklarad.  

Avslutad remiss och öppet hus i tre byar

Remissen av natur- och kulturmiljöprogrammets delområden på landsbygden pågick under sommaren 2015. Vi inledde remissen med att bjuda in till öppet hus på tre platser i norra, östra och södra Helsingborg för att presentera och prata om värdefulla natur- och kulturmiljöer i de olika delområdena. Alla intresserade var välkomna till träffarna i Hasslarp, Vallåkra och Mörarp där vi berättade om ett urval av lokala värden i alla delområdena.

Här kan du läsa natur- och kulturmiljöprogrammet

Natur- och kulturmiljöprogrammet består så här långt av en introduktion och beskrivningar av 13 delområden på landsbygden. Arbete pågår med centralorten/Raus. Här kan du läsa de beskrivningar som var på remiss under sommaren 2015.

Dokument:

Natur- och kulturmiljöprogrammet, introduktion (pdf, 7,1 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Allerum (pdf, 6,4 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Bårslöv (pdf, 5,7 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Fjärestad (pdf, 5,6 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Fleninge (pdf, 5,7 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Frillestad (pdf, 5,6 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Hässlunda (pdf, 4,5 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Kattarp (pdf, 6,3 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Kropp (pdf, 7,2 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Kvistofta (pdf, 5,0 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Mörarp (pdf, 6,6 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Ottarp (pdf, 3,8 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Välinge (pdf, 5,5 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Välluv (pdf, 6,6 MB)

Nu pågår arbete med centralorten och Raus

Nu pågår arbete med att bearbeta underlaget efter remissen och skriva färdigt det sista delområdet, Helsingborgs centralort/ Raus. Det kommer att skickas på remiss för synpunkter under 2016. Efter detta kommer hela natur- och kulturmiljöprogrammet att skickas till kommunfullmäktige så att de kan fatta beslut att anta natur- och kulturmiljöprogrammet som ett planeringsunderlag för Helsingborgs utveckling.

Därför gör vi ett natur- och kulturmiljöprogram

Våra natur- och kulturmiljöer är värdefulla för Helsingborgs attraktionskraft. I natur- och kulturmiljöprogrammet har vi integrerat beskrivningar av både natur- och kulturvärden i Helsingborgs centralort och på landsbygden. Genom ökad kunskap kan vi stärka stoltheten för en plats liksom intresset för att utveckla dess natur- och kulturvärden. Många av natur- och kulturmiljöerna är populära som utflyktsmål och en tillgång för friluftslivet. Programmet ska kunna användas för landsbygdsutveckling, rekreation, friluftsliv, undervisning, studiecirklar med mera, och ska ge kunskap för vårt kommande arbete med avvägningar i översiktsplanering, detaljplanering, för att bilda naturreservat eller i samband med bygglov.

Beskriver delområden i Helsingborg

Natur- och kulturmiljöprogrammet består av en introduktion samt beskrivningar av 13 delområden (socknar) på landsbygden samt centralorten, Helsingborg/ Raus. Varje delområde innehåller beskrivningar och kartor med naturgivna förutsättningar, kulturlandskapet, sammanfattning av befintliga skydd och lokala värden och de mest värdefulla natur- och kulturmiljöerna. Underlaget kommer till stora delar från nuvarande Naturvårdsplan (1992) och Kulturminnesvårdsprogram (1991). Arbetet pågår som ett projekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen där bland annat stadsantikvarien och kommunekologen medverkar.