Natur- och kulturmiljöprogram

Natur- och kulturmiljöprogrammet tas fram för att beskriva värdefull natur och kultur i Helsingborg.  Nu pågår arbete med att färdigställa beskrivningar av delområden på landsbygden utifrån det som kom in under remissen. Nästa steg blir att göra klart beskrivningar av centralorten och Raus.

Avslutad remiss och öppet hus i tre byar

Remissen av natur- och kulturmiljöprogrammets delområden på landsbygden pågick under sommaren 2015. Vi inledde remissen med att bjuda in till öppet hus på tre platser i norra, östra och södra Helsingborg för att presentera och prata om värdefulla natur- och kulturmiljöer i de olika delområdena. Alla intresserade var välkomna till träffarna i Hasslarp, Vallåkra och Mörarp där vi berättade om ett urval av lokala värden i alla delområdena.

Här kan du läsa natur- och kulturmiljöprogrammet

Natur- och kulturmiljöprogrammet består så här långt av en introduktion och beskrivningar av 13 delområden på landsbygden. Projektet har pausat under en tid på grund av andra prioriteringar, men har nu påbörjats igen. Vi arbetar med att färdigställa och förankra beskrivningarna av delområden på landsbygden som ett planeringsunderlag. Nästa steg är att fortsätta det tidigare påbörjade arbetet med att beskriva centralorten/Raus.

Här kan du läsa de beskrivningar som var på remiss under sommaren 2015.

Dokument:

Natur- och kulturmiljöprogrammet, introduktion (pdf, 7,1 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Allerum (pdf, 6,4 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Bårslöv (pdf, 5,7 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Fjärestad (pdf, 5,6 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Fleninge (pdf, 5,7 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Frillestad (pdf, 5,6 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Hässlunda (pdf, 4,5 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Kattarp (pdf, 6,3 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Kropp (pdf, 7,2 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Kvistofta (pdf, 5,0 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Mörarp (pdf, 6,6 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Ottarp (pdf, 3,8 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Välinge (pdf, 5,5 MB)
Natur- och kulturmiljöprogrammet, delområde Välluv (pdf, 6,6 MB)

Därför gör vi ett natur- och kulturmiljöprogram

Våra natur- och kulturmiljöer är värdefulla för Helsingborgs attraktionskraft. I natur- och kulturmiljöprogrammet har vi integrerat beskrivningar av både natur- och kulturvärden i Helsingborgs centralort och på landsbygden. Genom ökad kunskap kan vi stärka stoltheten för en plats liksom intresset för att utveckla dess natur- och kulturvärden. Många av natur- och kulturmiljöerna är populära som utflyktsmål och en tillgång för friluftslivet. Programmet ska kunna användas för landsbygdsutveckling, rekreation, friluftsliv, undervisning, studiecirklar med mera, och ska ge kunskap för vårt kommande arbete med avvägningar i översiktsplanering, detaljplanering, för att bilda naturreservat eller i samband med bygglov.

Beskriver delområden i Helsingborg

Natur- och kulturmiljöprogrammet består av en introduktion samt beskrivningar av 13 delområden (socknar) på landsbygden samt centralorten, Helsingborg/ Raus. Varje delområde innehåller beskrivningar och kartor med naturgivna förutsättningar, kulturlandskapet, sammanfattning av befintliga skydd och lokala värden och de mest värdefulla natur- och kulturmiljöerna. Underlaget kommer till stora delar från nuvarande Naturvårdsplan (1992) och Kulturminnesvårdsprogram (1991). Arbetet pågår som ett projekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen där bland annat stadsantikvarien och kommunekologen medverkar.