Natur- och kulturmiljöprogram

I vårt gemensamma natur- och kulturmiljöprogram beskriver vi värdefull natur och kultur på Helsingborgs landsbygd. Kommunfullmäktige antog programmet i juni 2018.

Här kan du läsa natur- och kulturmiljöprogrammet

Natur- och kulturmiljöprogrammet är indelat i 14 olika dokument. En gemensam introduktion och beskrivningar av 13 delområden på Helsingborgs landsbygd. Här kan du se en karta över områdesindelningen.

Dokument:

Det här innehåller programmet

Varje delområde innehåller beskrivningar och kartor som beskriver värdefulla natur- och kulturmiljöer och vilka befintliga skydd och lokala värden som finns i området. Här kan vi bland annat se sambanden mellan höga naturvärden och höga kulturvärden på gemensamma kartor. Natur- och kulturmiljöprogrammet är indelat i delområden som motsvarar den historiska indelningen i socknar vilket mycket av den  kulturhistoriska dokumentationen är uppbyggd efter.

Därför har vi gjort ett natur- och kulturmiljöprogram

Våra natur- och kulturmiljöer är värdefulla för Helsingborgs attraktionskraft. Genom att öka kunskapen om en plats kan vi stärka stoltheten liksom intresset för att utveckla dess natur- och kulturvärden. Många av natur- och kulturmiljöerna är populära som utflyktsmål och är en tillgång för friluftslivet. Programmet ska kunna användas för utveckling av landsbygden,  rekreation, friluftsliv, undervisning, studiecirklar med mera.

Programmet är formellt ett planeringsunderlag som visar vilken intention som staden har i ett område, det är inte juridiskt bindande. Det ger oss kunskap för kommande avvägningar i översiktsplanering, detaljplanering, när vi ska bilda naturreservat eller i samband med bygglov.

Bakgrund och process

Underlaget till natur- och kulturmiljöprogrammet kommer från nuvarande Naturvårdsplan (1992) och Kulturminnesvårdsprogram (1991) som har integrerats till ett gemensamt dokument.

Sommaren 2015 genomförde vi en remiss. Vi bjöd bland annat in till öppet hus i tre orter på landsbygden, Hasslarp, Vallåkra och Mörarp för att presentera och prata om värdefulla natur- och kulturmiljöer och lokala värden i alla delområden med intresserade invånare.

Vi har tagit fram natur- och kulturmiljöprogrammet i samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen där bland annat stadsantikvarien och kommunekologen har medverkat.

Stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har båda tillstyrkt programmet som antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2018.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.