Naturreservat

Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i framtiden. Här kan du läsa om de naturområden i Helsingborg som skyddas av naturreservat, både de som redan finns och de som är under arbete. 

Ett naturreservat kan bildas av olika anledningar, till exempel för att bevara varierade naturtyper med många olika växter och djur som är viktiga att skydda för framtiden.