Befintliga naturreservat

Naturreservat kan bildas av kommunen eller av länsstyrelsen. I Helsingborg finns det 20 naturreservat. Här får du information om vilka de är och varför de har bildats. Du kan också ta del av beslut, skötselplaner med mera.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?