Stadsplan 2017

Stadsplan 2017, illustration med cyklister, folkliv och byggnader (illustration: Tobias Green)

Helsingborg är en populär stad och antalet invånare ökar med över 2000 personer per år. Det innebär att vi behöver bygga och göra plats för fler helsingborgare och allt som vi behöver för att leva ett gott liv. Stadsplan 2017 visar hur vi kan göra detta fram till år 2035.

Stadsplan 2017 är en digital översiktsplan för Helsingborgs centrala delar som du kan ta del av här.

Kommunfullmäktige antog Stadsplanen 21 november 2017 och beslutet vann laga kraft 22 december 2017.

Detta är Stadsplan 2017

Arbete med Stadsplan 2017 har gjorts för att få ett stöd för kommande planering och projekt inom Helsingborgs centralort. Stadsplanen ger svar på vad och var vi kan förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer attraktiv och hållbar.

Stadsplanen beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare. Det handlar om många stora och viktiga frågor, till exempel att det finns bostäder till alla, att barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att det finns gröna miljöer att röra sig i, att vi kan ta hand om regnvatten, att det finns utrymme för arbetsplatser och att vi kan ta oss fram smidigt med kollektivtrafik, cykel eller bil och så vidare.

Processen

Stadsplan 2017 togs fram genom en särskild projektorganisation där många tjänstepersoner från flera olika förvaltningar och kommunala bolag medverkade. Vi hade dialog med invånarna under tre tidsperioder då vi diskuterade var och hur vi kan bygga framtidens Helsingborg. I den tidiga dialogen hämtade vi kunskap om människors vardag i Helsingborg. Vid samråd respektive utställning visade vi förslaget till stadsplan och samlade in synpunkter. Efter de två tillfällena bearbetade vi synpunkterna som kom in, presenterade för våra förtroendevalda och justerade stadsplanen.

Kommunfullmäktige antog stadsplanen 21 november 2017 och beslutet vann laga kraft 22 december 2017.  Du kan läsa mer om processen i Stadsplan 2017 under flik 11, Processen.

Frågor

Kontakta oss på enheten för översiktsplanering på sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Här kan du se en film som beskriver vad Stadsplan 2017 är för något.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.