Fördjupad översiktsplan för Gantofta

Gantofta omges av värdefull åkermark och natur i Rååns dalgång. Orten kan utvecklas och kompletteras med varierat boende för att ge möjlighet till god service och kvarboende. Att stärka de orter som har god kollektivtrafik i form av exempelvis en egen station, är en del i vår utveckling mot en hållbar stad.

Översiktsplanen för Gantofta antogs av kommunfullmäktige den 9-10 juni 2010.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.