Översiktsplaner under arbete

Här får du information om de översiktsplaner vi arbetar med just nu och hur och när du kan vara med och påverka.

Just nu arbetar vi inte aktivt med några nya översiktsplaner inom Helsingborgs stad.