Stadsplan södra staden

Visionsbild Södra staden

Översiktsplanen är kommunens viktigaste långsiktiga styrdokument för fysisk planering. Just nu arbetar vi med en ny översiktsplan för södra Helsingborg. Från 5 februari till och med 7 april 2024 var förslaget till översiktsplanen på samråd.

Samråd av Stadsplan södra staden är avslutat

Under samrådsperioden 5 februari – 7 april 2024 har du kunnat läsa och tycka till om förslaget till översiktsplanen liksom att bidra med dina synpunkter. Under samrådet har vi varit tillgängliga dagligen via mejl och telefon. Vi har även bjudit in till tillfällen för att diskutera och ställa frågor på olika platser, bland annat på Planteringen, Stadsbiblioteket samt vid egna träffar för näringslivet.

Stadsplan södra staden diskuterades på HBG Live

Den 4 april var Stadsplan södra staden temat på HBG Live, en öppen talkshow som arrangeras av Campus Helsingborg och Helsingborgs Dagblad. På samma tema gör de en podd som är öppen för alla att lyssna på. Här är del ett av fem: ”Hur ska det nya Helsingborg utformas?”

Du som prenumererar på HD kan se HBG Live ”Södra Staden 2050 – hur ska Helsingborg se ut?” i efterhand.

Arbetet fortsätter

Du kan inte längre lämna synpunkter på planförslaget. Nu fortsätter vi arbetet med att ställa samman och bemöta alla synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse samt bearbeta och utveckla översiktsplanen utifrån detta. Nästa steg i processen är att genomföra en granskning av planförslaget då du åter kan se och lämna synpunkter på det slutliga förslaget innan vi lämnar över det till kommunfullmäktige för antagande. Vi uppdaterar tidplanen här när det blir aktuellt.

Här nedanför kan du ta del av planförslaget för Stadsplan södra staden som har varit på samråd. Observera att du inte längre kan lämna synpunkter.

Till samrådsförslaget av Stadsplan södra staden

Se en film om Stadsplan södra staden

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Bakgrund

Stadsplan södra staden är en ändring av Helsingborgs översiktsplan som omfattar områdena Helsingborg C, Oceanhamnen, Västhamnen, hamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Ramlösa station, Planteringen och Miatorp. I januari 2021 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra översiktsplanen för området som idag omfattas av en gällande översiktsplan FÖP H+.

Syftet är att ge möjlighet till en långsiktigt hållbar stadsutveckling av södra staden. Planområdet omfattar befintliga bostadsområden, utvecklingsområden där stadsomvandling sker i Projekt H+, Campus Helsingborg, industri- och verksamhetsområden och Helsingborgs hamn med relaterade havsnära verksamheter. I planarbetet ingår att skapa möjligheter för att flytta containerhamnen söderut liksom att utveckla befintliga bostadsområden och skapa möjlighet till nya stadsdelar. Arbetet sker parallellt med Helsingborgs hamns tillståndsprocess.

Därför tar vi fram en översiktsplan för södra staden

Det har skett en rad förändringar av de förutsättningar som gällde när gällande översiktsplan, FÖP H+, antogs 2012. Kunskap och erfarenheter har också tillkommit i arbetet med de pågående stadsutvecklingsprojekten. En viktig ny förutsättning inom planområdet är Helsingborgs hamns vilja att flytta containerhamnen och tomdepån söderut. Därför finns det ett behov av att ändra översiktsplanen för att kunna fullfölja intentionerna i FÖP H+.

Så ser tidplanen för arbetet ut

  • 2022: Vi har en tidig förutsättningslös dialog om södra staden.
  • 2023: Vi tar fram ett första förslag till översiktsplan och förbereder samråd.
    5 februari–7 april 2024: Samråd och dialog för att få synpunkter på planförslaget från invånare, näringsliv, organisationer, myndigheter, politiska nämnder med flera.
  • 2025: Vi tar fram ett slutligt förslag till översiktsplan och genomför granskning med möjlighet att lämna synpunkter inför beslut i KF kommunfullmäktige om att anta ÄÖP Södra staden.

Det här är södra staden

Södra staden är det område som idag omfattas av en gällande översiktsplan för området, FÖP H+. Stadsplan södra staden omfattar följande områden; Helsingborg C, Oceanhamnen, Västhamnen, hamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Ramlösa station, Planteringen och Miatorp.

Karta Stadsplan södra staden
Karta Stadsplan södra staden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.