Stadsplan södra staden, ändring av översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste långsiktiga styrdokument för fysisk planering. Just nu arbetar vi med en ny översiktsplan för södra staden. Under 2022 har vi haft tidig dialog med fokus på områdena i södra staden. 

Stadsplan södra staden är en ändring av Helsingborgs översiktsplan som omfattar områdena Helsingborg C, Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Planteringen, Ramlösa station, Miatorp, Kopparverkshamnen, Hamnen samt Västhamnen.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Tidig dialog avslutad

Under den tidiga dialogen har vi träffat olika målgrupper som har koppling till södra staden. Vi har pratat med barn och unga på Raus Planterings skola, vi har haft workshops med verksamma inom näringslivet samt träffat invånare i Helsingborgsrummet under H22 och på Plantandagen i september. Den tidiga förutsättningslösa dialogen har gett oss ett viktigt medskick till vårt kommande arbete med en samrådshandling av översiktsplanen för södra staden.

Bakgrund

I januari 2021 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra översiktsplanen för området som idag omfattas av en gällande översiktsplan FÖP H+.

Syftet är att möjliggöra en långsiktig utveckling av staden med fokus på en hållbar stadsutveckling. Planområdet omfattar befintliga bostadsområden, utvecklingsområden där stadsomvandling sker i Projekt H+, Campus Helsingborg, industri- och verksamhetsområden och Helsingborgs hamn med relaterade havsnära verksamheter. I planarbetet ingår möjliggörandet av en flytt av containerhamnen söderut. Arbetet sker parallellt med Helsingborgs hamns tillståndsprocess.

Därför tar vi fram en översiktsplan för södra staden

Det har skett en rad förändringar av förutsättningarna som gällde när gällande översiktsplan, FÖP H+, antogs 2012. Kunskap och erfarenheter har också tillkommit i arbetet med de pågående stadsutvecklingsprojekten. En viktig ny förutsättning inom planområdet är Helsingborgs hamns vilja att flytta containerhamnen och tomdepån söderut. Därför finns ett behov av att ändra översiktsplanen för att kunna fullfölja intentionerna i FÖP H+.

Så ser tidplanen för arbetet ut

 • 2022: Vi har en tidig förutsättningslös dialog om södra staden.
 • Våren 2023: Vi tar fram ett första förslag till översiktsplan och förbereder samråd.
 • Hösten 2023: Samråd och dialog för att få synpunkter på planförslaget från invånare, näringsliv, organisationer, myndigheter, politiska nämnder med flera.
 • 2025: Vi tar fram ett andra förslag till översiktsplan och genomför granskning med möjlighet att lämna synpunkter inför beslut i KF kommunfullmäktige om att anta ÄÖP Södra staden.

Det här är södra staden

Södra staden är det område som idag omfattas av FÖP H+. Det omfattar följande stadsdelar:

 • Helsingborg C
 • Oceanhamnen
 • Universitetsområdet
 • Gåsebäck
 • Husarområdet
 • Planteringen
 • Miatorp
 • Ramlösa station
 • Kopparverkshamnen
 •  Hamnen

Karta över delområden Stadsplan södra staden, ändring av översiktsplan: Helsingborg C, Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Planteringen, Ramlösa station, Miatorp, Kopparverkshamnen, Hamnen samt Västhamnen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.