Gällande översiktsplaner

Helsingborgs översiktsplan består av den kommunomfattande ÖP 2021, samt av flera så kallade ändringar av översiktsplanen (tidigare kallat fördjupningar) som gäller geografiska områden. Det finns även ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. De har alla samma formella status.

Vi har också andra slags styrdokument med koppling till översiktsplanen, till exempel underlag kring Klimatanpassning och Grönstrukturprogram.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?