Gällande översiktsplaner

Helsingborgs översiktsplan består inte bara av ÖP 2010 och dess olika delar, utan av flera tematiska tillägg eller geografiska ändringar (tidigare fördjupningar) av översiktsplanen. De har alla samma formella status.

Vi har också andra slags styrdokument med koppling till översiktsplanen, till exempel underlag kring Klimatanpassning, Grönstrukturprogram och Trafikprogram.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?