Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Gällande översiktsplaner

Helsingborgs översiktsplan består inte bara av ÖP 2010 och dess olika delar, utan av flera tematiska tillägg eller geografiska ändringar (tidigare fördjupningar) av översiktsplanen. De har alla samma formella status.

Vi har också andra slags styrdokument med koppling till översiktsplanen, till exempel underlag kring Klimatanpassning, Grönstrukturprogram och Trafikprogram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close