Gällande översiktsplaner

Helsingborgs översiktsplan består av den kommunomfattande ÖP 2021, samt av flera så kallade ändringar av översiktsplanen (tidigare kallat fördjupningar) som gäller geografiska områden. Det finns även ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. De har alla samma formella status.

Vi har också andra slags styrdokument med koppling till översiktsplanen, till exempel underlag kring Klimatanpassning och Grönstrukturprogram.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.