Trafikplan

Helsingborgs stad har sedan juni 2017 en digital trafikplan för de kommande sju åren. I trafikplanen föreslår vi hur vi kan möta ökat resande i en växande stad på ett hållbart sätt så att vi alla kommer fram – oavsett om vi går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt.

Helsingborg står inför en stor utmaning att hantera ett ökat rese- och transportbehov i en växande stad. Prognosen visar att vi blir drygt 40 000 fler invånare år 2050. Vi behöver växa smart för att vara en attraktiv och tillgänglig stad. Det innebär att vi ska förtäta och utveckla de mest effektiva och hållbara transportslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik för att tillgodose en bra tillgänglighet och nåbarhet för alla.

Trafikplanen är en handlingsplan, där vi visar vilka konkreta åtgärder som behövs och är mest angelägna i trafiksystemet. Genom trafikplanen vill vi skapa möjligheter att ställa om till ett hållbart trafiksystem med hög tillgänglighet även när staden växer.

Trafikplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 15 juni 2017.

Här kan du läsa trafikplanen för Helsingborgs stad 2017.

Årliga uppföljningar av trafikplanen

Varje år gör vi en uppföljning av Trafikplan 2017, och en redovisning av trafikutvecklingen i Helsingborg. Här sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året samt gör en analys över utvecklingen och ger rekommendationer för fortsatt arbete:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.