Trafikåret 2022 – årlig uppföljning

Trafikåret 2022 är en del av den årliga uppföljningen av Trafikplan 2017, och en redovisning av trafikutvecklingen i Helsingborg. Här sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året samt gör en analys över utvecklingen och ger rekommendationer för fortsatt arbete.

Sammanfattning Trafikåret 2022

Här sammanfattar vi det viktigaste kring hur utvecklingen har varit, varför det ser ut som det gör, samt vilka effekter får vi av de åtgärder som gjordes under året.

Det här har vi gjort

 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts bland annat på Bergaliden, Fältarpsvägen, Sofierovägen, Sockengatan och på Gustav Adolfs gata.
 • Vi har byggt hastighetssäkrade passager och nya gång- och cykelbanor för att skapa säkrare trafikmiljö runt skolor, till exempel utanför S:t Jörgens skola.
 • Flera nya gång och cykelbanor har byggts, bland annat längs Fredriksdal, Larmvägen och västra delen av Rusthållsgatan. Första etappen av Fågelsångsstråket färdigställdes, där stråket byggts om till cykelgata.
 • På Drottninggatan bygger vi sista etappen av vårt första regionala cykelpendlingsstråk mellan Laröd och Helsingborg.
 • Kungstorget byggdes om med ett modernt, tryggt och säkert cykelgarage.
 • I enlighet med stationsorternas utvecklingsplaner har det färdigställts nya gång- och cykelvägar och hastighetssäkrade passager i södra Gantofta. Dessutom har hastighetsdämpande trygghetsgupp anlagts i stationsorterna Gantofta, Påarp, Mörarp och Kattarp.
 • Staden har fortsatt koncepten att låna ut cyklar/lådcyklar till privatpersoner, med syftet att få den som lånar att testa på cykelpendling. 25 % uppgav senare att de köpt el- eller lådcykel efter låneperioden.
 • Kampanjer och projekt för hållbart resande, bland annat projekten 300 testcyklister samt Hållbara företagsresor 2.0 – två projekt som vänder sig till privatpersoner respektive företag för att uppmana till hållbara affärs- och pendlingsresor och motivera omställningen till ett mer klimatsmart resande.
 • Barntrafikskolan och TaR mig till skolan – har främst givit barn undervisning i bland annat trafiksäkerhet men också gett värdefull input till att förbättra trafikmiljön kring skolorna.
 • På Rektorsgatan har vi placerat en mobilitetshubb med världens första elbilspool för
  laddning utan sladd. Det är ett unikt inslag i trafikmiljön som omfördelar ytorna till förmån för grönska och mer hållbara trafikslag.
 • Våra kollektivtrafiksåtgärder andra halvan av 2022 inriktades på erbjudande och kampanjer för att välkomna resenärerna efter pandemin.
 • Bullerdämpande åtgärder i form av integrerat lek- och bullerplank har uppförts vid Trädgårdens förskola och är under genomförande på Fridaskolan.

Det här planerar vi att göra

 • Vi är lyhörda mot vane- och beteendeförändringar som pandemin kan ha medfört, för att på ett bättre sätt försöka anpassa trafiken till ett klimatneutralt Helsingborg 2030.
 • Bana väg för nya metoder för trafikräkning som statistiskt säkerställer insamlad data. Vi undersöker om projektet Framtidens belysning kan bli av väsentlig betydelse för den kommande Trafikplanen, också kallad Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).
 • Skapa attraktiva stråk och platser där helsingborgarna vill röra och uppehålla sig med fokus på exempelvis trafiktrygghet, belysning och buller samt jämställdhet, jämlikhet och barns möjlighet att transportera sig. Färdigställa länkar och behov i centrum vid bland annat Fågelsångsstråket och Drottninggatan.
 • Fortsätta det systematiska arbetet med trafiksäkerhet. Vi ser en ökning av bland annat
  cykelolyckor som vi måste utreda vidare och prioritera. Vi testar nya lösningar och utvidgar våra metoder gällande trafiksäkerhetsåtgärder.
 • Prioritera ett hållbart resande genom beteendepåverkan för att öka cykel- och kollektivtrafikens attraktivitet. Bygga fler cykelbanor och bygga bort felande länkar samt skapa säkra passager för gång- och cykeltrafiken. Vi förbereder även för HelsingborgsExpressen 2 och 3.
 • Konkurrensen mellan biltrafik och hållbara transportslag behöver fortsätta att ändras. Trots 2022 års förstaplats i Cykelfrämjandets Kommunvelometer ska cykeltrafiken prioriteras i byggande och planering samtidigt som biltrafiken styrs till det övergripande vägnätet.
 • Det behövs parkeringslösningar där staden väljer mer yteffektiva alternativ, till skillnad från markparkeringar i nybyggnads- och förtätningsprojekt.

Ta del av hela rapporten

Vill du läsa hela rapporten Trafikåret 2022 kan du hämta en pdf-version här (pdf, 2 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.