Trafikåret 2019 – årlig uppföljning

Under 2019 ökade antalet av- och påstigande resenärer på tågstationerna i Helsingborgs kommun med 16 procent. Biltrafikflödena på Helsingborgs mätpunkter visar en minskning på 5 procent sedan 2016. Det stämmer väl överens med förra årets resvaneundersökning som även den visade på en minskning av bilresor. Detta framkommer i rapporten Trafikåret 2019, där vi sammanställer fakta och statistik under 2019 från olika trafikslag i Helsingborg. 

Trafikåret 2019 är en årlig uppföljning av Trafikplan 2017 och trafikutvecklingen i Helsingborg.  I den sammanställer vi fakta och statistik, beskriver vad vi gjort under året, samt gör en analys över utvecklingen.

Sammanfattning Trafikåret 2019

Här sammanfattar vi det viktigaste kring hur utvecklingen har varit, varför det ser ut som det gör, samt vilka effekter får vi av de åtgärder som gjordes under året.

Så här ser det ut

 • Under 2019 registrerades 5 procent färre cykelpassager jämfört med föregående år. Drygt 2 miljoner cyklister passerade stadens 9 mätstationer under 2019.
 • Resandet med stadsbuss i Helsingborg ökade med 0,6 procent under 2019.
 • Under 2019 gjordes 2 procent färre resor med regionbusslinjer via Helsingborg jämfört med 2018.
 • Antalet av- och påstigande resenärer på tågstationerna i Helsingborgs kommun ökade med 16 procent.
 • Biltrafikflödena på Helsingborgs mätpunkter visar en minskning på 5 procent sedan 2016. Under 2017/2018 saknas tillförlitliga mätningar på grund av ombyggnationen av Drottninggatan/Järnvägsgatan.
 • Under 2019 hade vi drygt 12 miljoner passager vid mätpunkterna på våra shoppingstråk. Resvaneundersökningen från hösten 2018 visade att 11 procent av resorna i Helsingborg är gångresor.
 • Under 2019 skadades 829 personer i trafiken. Det var 71 personer fler än 2018.

Det här har vi gjort

 • Skolreseplaner har genomförts på 3 skolor för säkrare skolvägar för barnen.
 • Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på bland annat Hantverkaregatan, Kurirgatan, Rådmansgatan, Wienergatan, Södra Brunnsvägen, vid trafikplats Berga, vid Påarps station och i Gantofta.
 • I projektet Cykelvänlig arbetsplats deltog 40 arbetsplatser med sammanlagt 2 645 anställda. De gjorde det lättare för sina anställda att cykla i tjänsten och till jobbet.
 • Under 2019 har vi genomfört testprojekt för cykel. I testet deltog 17 bilister, varav 75 procent angav att de kommer att fortsätta cykla till jobbet.
 • Flera nya gång- och cykelbanor har byggts ut för att knyta samman cykelnätet. Bland annat längs Kadettgatan och i Gantofta. Mellersta Stenbocksgatan har fått separerad gång- och cykelväg och säkrare passager för gående och cyklister.
 • Första etappen av Jönköpingsgatan blev klar med ny dubbelriktad cykelbana, cirkulationsplats och hastighetssäkrade passager för gående och cyklister.
 • Vi uppdaterade och tryckte upp en ny cykelkarta med cykeltips och sevärdheter.
 • Årets synbarhetskampanj genomfördes under en vecka i oktober. Vi delade ut flera tusen reflexer vid tre tillfällen i rusningstid på Helsingborg C tillsammans med polisen och Helsingborg kontaktcenter.
 • Helsingborg var värd för den nationella cykelkonferensen i maj och delegater från hela landet fick rundturer på cykel i staden.
 • På Drottninggatan/Järnvägsgatan färdigställdes sista etappen och vi invigde paradgatan och den nya HelsingborgsExpressen i juni 2019.
 • Tio busshållplatser har byggts om under 2019. Flera gamla väderskydd har bytts ut och spårviddshinder har byggts för att undvika biltrafik på bussgatorna i Filborna respektive Adolfsberg.

Så här planerar vi framåt

 • Vi skapar attraktiva platser och stråk där helsingborgarna vill röra och uppehålla sig.
 • Vi arbetar vidare med att utveckla nya sätt för att mäta gångtrafikflödena.
 • Vi använder nya verktyg för att samla in mönster för resvanor och ny teknik för resvaneundersökningar.
 • Vi fortsätter att systematiskt bygga bort felande länkar och skapa säkra passager för gång- och cykeltrafiken.
 • Vi styr biltrafiken fortsatt till det övergripande vägnätet. De hållbara transportslagen bör prioriteras högre.
 • Vi arbetar fram nya metoder för biltrafikräkning och utreder digitala alternativ till slangmätningar.
 • Vi behöver öka takten i utbyggnaden av cykelbanor samt arbeta med beteendepåverkande kampanjer för att öka cykeltrafikens attraktivitet och konkurrenskraft.
 • Vi fortsätter det systematiska arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder då det har gett ett bra långsiktigt resultat med minskat antal olyckor.
 • Vi arbetar systematiskt inför kommande planer och åtgärdsprogram för framtida planering.
 • Utvecklingen av HelsingborgsExpressen 2 och 3 fortgår i samarbete med Arriva och Skånetrafiken.
 • Konkurrensförhållande mellan biltrafik och de hållbara transportslagen behöver fortsätta att ändras och cykeltrafiken bör även fortsättningsvis prioriteras i byggande och planering, men också politiskt.
 • Det behövs nya yt- och kostnadseffektiva parkeringslösningar där en översyn av avgiftszonerna är en viktig komponent för att få ekonomi i framtida anläggningar.

Ta del av hela rapporten

Vill du läsa hela rapporten Trafikåret 2019 kan du hämta en pdf-version här (pdf, 3,2 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.