Cykelplan

Parkerade cyklar (foto: Colourbox)

Helsingborgs stad har sedan mars 2017 en cykelplan för åren 2017-2023. Cykelplanen innehåller de strategier och åtgärder som staden vill genomföra för att utveckla Helsingborg som cykelstad.

Vi vill att fler ska välja cykeln istället för bilen. Cykeln är ett yteffektivt transportmedel som bidrar till en levande stad och säkrare trafikmiljöer. Cykelplanen visar på åtgärder som bör göras under planperioden för att kunna nå stadens vision om den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

Helsingborg behöver växa smart för att kunna vara en attraktiv och tillgänglig stad. Prognosen visar på att vi blir drygt 40 000 fler invånare år 2035. Därför måste vi ha ett hållbart och effektivt transportsystem som möter de framtida behoven. Ett viktigt mål i detta arbete är att öka cykelresorna i staden.

Cykelplanen innehåller de strategier och åtgärder som staden vill genomföra för att utveckla Helsingborg som cykelstad. De åtgärder som redovisas omfattar förbättrad infrastruktur, drift- och underhåll, beteende, kommunikation och dialog samt nytänk och teknikutveckling. Cykelplanen utgör även underlag för prioritering vid genomförandet av utpekade åtgärder.

Cykelplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 mars 2017.

Cykelplan Helsingborgs stad, 2017-2023 (pdf, 13 MB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.