Cykelplan

Parkerade cyklar (foto: Colourbox)

Helsingborgs stad har sedan mars 2017 en cykelplan för åren 2017-2023. Cykelplanen innehåller de strategier och åtgärder som staden vill genomföra för att utveckla Helsingborg som cykelstad.

Vi vill att fler ska välja cykeln istället för bilen. Cykeln är ett yteffektivt transportmedel som bidrar till en levande stad och säkrare trafikmiljöer. Cykelplanen visar på åtgärder som bör göras under planperioden för att kunna nå stadens vision om den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

Helsingborg behöver växa smart för att kunna vara en attraktiv och tillgänglig stad. Prognosen visar på att vi blir drygt 40 000 fler invånare år 2035. Därför måste vi ha ett hållbart och effektivt transportsystem som möter de framtida behoven. Ett viktigt mål i detta arbete är att öka cykelresorna i staden.

Cykelplanen innehåller de strategier och åtgärder som staden vill genomföra för att utveckla Helsingborg som cykelstad. De åtgärder som redovisas omfattar förbättrad infrastruktur, drift- och underhåll, beteende, kommunikation och dialog samt nytänk och teknikutveckling. Cykelplanen utgör även underlag för prioritering vid genomförandet av utpekade åtgärder.

Cykelplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 mars 2017.

Cykelplan Helsingborgs stad, 2017-2023 (pdf, 13 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?