Östra Helsingborg – framtida behov på vägar och järnvägar

E6/E20 förbi Helsingborg med anslutande E4 i trafikplats Kropp är en av Sveriges viktigaste vägar och knutpunkter för infrastruktur. Helsingborgs hamn och kopplingen mot Danmark via färjorna Helsingborg-Helsingör förstärker betydelsen ytterligare. Trafiken ökar och samtidigt finns det planer på ett nytt sjukhus, nya bostäder och nya verksamheter i östra Helsingborg.

Trafikverket och Helsingborgs stad har genomfört en åtgärdsvalsstudie i samarbete med region Skåne för att studera framtida behov i vägnätet, och olika åtgärder för att minska resbehoven, få fler att åka buss, gå eller cykla samt hantera ökade vägtrafikflöden.

En åtgärdsvalsstudie genomfördes 2015 för samma område, Åtgärdsvalsstudie – E4/E6/E20 förbi Helsingborg, 2015-10-25 (pdf, 2 MB), men bland annat planerna på ett nytt sjukhus har gett nya förutsättningar. De åtgärder som föreslogs i Vasatorps trafikplats i den tidigare åtgärdsvalsstudien ingår i Trafikverkets vägplan för miljöåtgärder och trafiksäkerhetsförbättringar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.