Resvanor och resmönster

Kunskapen om hur du och andra reser är viktig för att vi ska kunna förbättra trafiksystemet för så många som möjligt. Därför är Helsingborgs stad delaktiga i den regionala resvaneundersökningen och testar nya sätt för att beskriva resmönster.

I vår senaste resvaneundersökning från år 2018 svarade cirka 3 000 helsingborgare, i åldern 15-84 år, på hur de hade rest en specifik dag. Den undersökningen visar bland annat att andelen bilresor minskat och andelen tågresor ökat sedan 2013, då en liknande undersökning gjordes.

Vi ser också en större andel som cyklar till sin utbildning/skola än tidigare. Samtidigt är det fler föräldrar skjutsar sina barn i bil och fler tar bilen för att träna.

Vid de riktigt korta resorna har andelen bilresor minskat och fler väljer att gå till sin målpunkt.

Bakom undersökningen ligger Region Skåne, Skånes 33 kommuner samt Trafikverket. Undersökningen skickades ut till totalt 113 000 skåningar.

Här kan du läsa mer om resultatet för alla skåningars resvanor.

Testat nya sätt för att beskriva resmönster

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram utvecklingsplaner för stationsorterna. Boende i stationsorterna har haft möjlighet att lämna synpunkter och framföra sina önskemål. I arbete med att utvärdera och prioritera eventuella trafikåtgärder har Helsingborgs stad testat en ny metod. Resdata från Telia Crowd Insights har använts för att få fördjupad information om människors resmönster.

Resultatet redovisas som resor från en plats till en annan (origins and desinations) inom en definierad tidsperiod. Det går inte att se unika resmönster i analysen*.

Totalt har 4 803 027 resor registrerats med start eller slut i någon av de sju stationsorterna.

Här kan du ta del av analysen av resmönster i stationsorterna.

*Informationen är helt anonymiserad och det går inte att identifiera specifika individer och det finns inga kopplingar till någon enskild kund. Resdatan är därför inte definierad som personuppgift och processen följer svensk lag, GDPR och ePrivacy direktivet.