Resvanor och resmönster

Kunskapen om hur du och andra personer reser är viktig för att vi ska kunna förbättra trafiksystemet för så många som möjligt. Därför arbetar vi i Helsingborgs stad med olika resvaneundersökningar.

I Region Skånes resvaneundersökning från år 2018 svarade cirka 3 000 helsingborgare, i åldern 15-84 år, på hur de hade rest en specifik dag. Den undersökningen visar bland annat att andelen bilresor har minskat och att andelen tågresor har ökat sedan 2013, då en liknande undersökning gjordes.

Vi ser också en större andel personer som cyklar till sin utbildning/skola än tidigare. Samtidigt är det fler föräldrar som skjutsar sina barn i bil och fler tar bilen för att träna.

Vid de riktigt korta resorna har andelen bilresor minskat och fler personer som väljer att gå till sin målpunkt.

Resvaneundersökningen togs fram i samarbete mellan Region Skåne, Skånes 33 kommuner samt Trafikverket. Undersökningen skickades ut till totalt 113 000 skåningar.

Läs mer om resultatet för alla skåningars resvanor på skane.se.

Testat nya sätt för att beskriva resmönster

I arbetet med att ta fram utvecklingsplaner för stationsorterna testade vi en ny metod för att utvärdera och prioritera eventuella trafikåtgärder. Resdata från Telia Crowd Insights har använts för att få fördjupad information om människors resmönster.

Resultatet redovisas som resor från en plats till en annan (origins and destinations) inom en definierad tidsperiod. Det går inte att se unika resmönster i analysen*.

Totalt har 4 803 027 resor registrerats med start eller slut i någon av de sju stationsorterna.

Ta del av analysen av resmönster i stationsorterna på public.tableau.com.

*Informationen är helt anonymiserad och det går inte att identifiera specifika individer och det finns inga kopplingar till någon enskild kund. Resdatan är därför inte definierad som personuppgift och processen följer svensk lag, GDPR och ePrivacy direktivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.