Utvecklingsplaner för stationsorterna

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram utvecklingsplaner för orter med tågstation utanför centrala Helsingborg. Orterna är Kattarp, Ödåkra, Påarp, Mörarp, Gantofta, Vallåkra och Rydebäck. Uppdraget delrapporterades i maj 2020 och ska slutrapporteras i december 2021.

Sedan hösten 2017 finns en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort, Stadsplan 2017, som säkerställer hur centrala Helsingborg kan växa hållbart. De delar av Helsingborg som ligger utanför centralorten är också viktiga för att hela staden ska växa hållbart, inte minst våra orter med tågstation. De orterna har stor potential att utvecklas och få en ökad attraktivitet. För att ge orterna goda möjligheter att växa och utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt ska vi ta fram olika former av utvecklingsplaner. Det är förutsättningarna i varje ort som avgör vilken typ av plan eller strategi som vi ska arbeta fram.

Så utvecklar vi stationsorterna

Sedan i början av 2019 arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, Översiktsplan 2021. Arbetet med utvecklingsplanerna för stationsorterna sker parallellt med arbetet att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. En gemensam dialog genomfördes i orterna under våren 2019. Översiktsplanen handlar om den långsiktiga utvecklingen medan utvecklingsplanerna har fokus på genomförande av åtgärder i det korta perspektivet.

Utifrån dialogerna har vi sedan genomfört flera av åtgärderna som lyftes fram under dessa samtal. Här beskriver vi det vi gjort hittills och vad som är på gång under 2021:

Delprojekt utifrån analyser och dialogen

Nu arbetar vi med olika delprojekt som har sitt ursprung i de analyser och behov som vi har fått in bland annat i samband med dialogen i orterna under våren 2019. Delprojekten ingår i utvecklingsplaner som vi arbetar fram.

Delrapport våren 2020

I maj 2020 redovisade vi en delrapport av uppdraget till kommunfullmäktige:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?