Utvecklingsplaner för stationsorterna

De senaste åren har Helsingborgs stad haft fokus på att stärka orter med tågstation utanför centrala Helsingborg. Arbetet har skett parallellt med uppdraget om att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan, ÖP2021. Utvecklingsplaner för stationsorterna har inriktat sig på att stärka orterna i närtid genom att göra olika insatser. Genom samtal med boende och verksamma i orterna, även barn och unga, har vi fått insikt i vad som behövs för att utveckla varje ort. Uppdraget slutrapporterades i december 2021.

I uppdraget från kommunstyrelsen anges att de delar av Helsingborg som ligger utanför centralorten är viktiga för att hela staden ska växa hållbart, inte minst våra orter med tågstation. Ödåkra, Kattarp, Mörarp, Påarp, Gantofta, Vallåkra och Rydebäck har stor potential att utvecklas och få en ökad attraktivitet. Varje orts särart och förutsättningar ska vara utgångspunkten för vilken insats som blir aktuell.

Så utvecklar vi stationsorterna

Uppdraget har haft fokus på att stärka attraktiviteten i orterna och få dem att utvecklas hållbart. Vi har avgränsat arbetet mot den nya översiktsplanen, ÖP2021, och haft särskilt fokus på genomförande av åtgärder i det korta perspektivet. Uppdraget har gett oss mer kunskap om orterna och vad som är särdragen och därmed det unika i varje ort.

Det är en tillgång att Helsingborg har sju orter med tågstation och som ger fler möjlighet att ta del av den variation som kommunen erbjuder. Delprojekten som har initierats i uppdraget har bäring på värden och kvaliteter som vi vill stärka i orterna. Några av delprojekten kommer att fortsätta som en del i stadens verksamhet och några blir uppslag för nya uppdrag och arbetssätt.

I slutrapporten kan du ta del av resultatet

Vi har samlat resultatet i en slutrapport. Du kan välja att ta del av slutrapporten i sin helhet eller att läsa om den ort som du är särskilt intresserad av. Vi beskriver uppdraget och processen, vilka insatser som är genomförda i orterna och rekommendationer kring fortsatt arbete. Kommunstyrelsen godkände slutrapporten i december 2021.

Delrapport våren 2020

I maj 2020 redovisade vi en delrapport av uppdraget till kommunfullmäktige:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.