Utvecklingsplaner för stationsorterna

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram utvecklingsplaner för orter med tågstation utanför centrala Helsingborg. Orterna är Kattarp, Ödåkra, Påarp, Mörarp, Gantofta, Vallåkra och Rydebäck. I maj 2020 ska vi redovisa en delrapport av uppdraget till kommunfullmäktige.

Helsingborg växer och många människor söker sig hit för att bo och arbeta. Det ställer höga krav på att invånarna har bostäder, arbetstillfällen, skolor och annan kommunal service. Sedan hösten 2017 finns en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort, Stadsplan 2017, som säkerställer hur centrala Helsingborg kan växa hållbart.

De delar av Helsingborg som ligger utanför centralorten är viktiga för att hela staden ska växa hållbart, inte minst våra orter med tågstation. De orterna har stor potential att utvecklas och få en ökad attraktivitet. För att ge orterna goda möjligheter att växa och utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt ska vi ta fram olika former av utvecklingsplaner. Det är förutsättningarna i varje ort som avgör vilken typ av plan eller strategi som vi ska arbeta fram.

Vi ska redovisa en delrapport av uppdraget till kommunfullmäktige i maj 2020.

Sedan i början av 2019 arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, Översiktsplan 2021. Arbetet med utvecklingsplanerna för stationsorterna sker parallellt med arbetet att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. En gemensam dialog genomfördes i orterna under våren 2019.