Ramlösa brunnspark – vård- och utvecklingsplan

Sedan hösten 2019 arbetar Helsingborgs stad med att ta fram en vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark. Planen ska ge vägledning och riktlinjer för framtida utformning och skötsel. Arbetet är en fortsättning på länsstyrelsens dokumentation av parken, som gjordes 2017.

Med sina slingrande promenadstråk i ravinen, bland skog, planteringar, byggnader och – inte minst – sin mineralvattenkälla är Ramlösa brunnspark en vacker kulturskatt. Parken är inte bara värdefull för helsingborgare, utan är även av nationellt intresse. År 2017 beställde Länsstyrelsen Skåne en rapport om byggnadsminnet Ramlösa brunn, för att få en kulturhistorisk beskrivning och dokumentation av såväl byggnader som park.

Vi tar nu nästa steg och arbetar fram en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken. Planen ska ge vägledning och riktlinjer för framtida utformning och skötsel. Till exempel vill vi att parkens historiska karaktär ska bli tydligare samtidigt som vi värnar om dess naturvärden. Planen ska också säkerställa att värdena enligt byggnadsminnesförklaringen bevaras för framtiden. Ytterligare ett syfte är att se hur vi kan forma en attraktivare park med plats för boende, besökare och företag.

Under hösten och vintern 2019/2020 var våra konsulter, bland andra landskapsarkitekt Christer Göransson och docent Johan Östberg, på plats för att fotografera, notera växter, utrustning och historiska spår i området. Utifrån deras arbete och förslag tar vi tillsammans fram vård- och utvecklingsplanen samt en trädvårdsplan.

Vård- och utvecklingsplanen beräknades vara klar i maj 2020 men har blivit försenad.

Trädvårdsplanen, som är en bilaga till vård- och utvecklingsplanen, är klar. Länsstyrelsen har tagit del av Trädvårdsplan för Ramlösa brunnspark (2020-07-19) (pdf, 23,8 MB) och har utifrån byggnadsminnet inget att erinra på denna

Mer information

Länsstyrelsens rapport ”Ramlösa Brunn Kunskapsunderlag 2017” (pdf, 42 MB)

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Hanne Hansen, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, via e-post hanne.hansen@helsingborg.se eller telefon 042-10 34 03.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?