Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark

Från hösten 2019 arbetar Helsingborgs stad med att ta fram en vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark. Planen ska ge vägledning och riktlinjer för framtida utformning och skötsel och beräknas vara klar i maj 2020. Arbetet är en fortsättning på länsstyrelsens dokumentation av parken, som gjordes 2017.

Med sina slingrande promenadstråk i ravinen, bland skog, planteringar, byggnader och – inte minst – sin mineralvattenkälla är Ramlösa brunnspark en vacker kulturskatt. Parken är inte bara värdefull för helsingborgare, utan är även av nationellt intresse. År 2017 beställde Länsstyrelsen Skåne en rapport om byggnadsminnet Ramlösa brunn, för att få en kulturhistorisk beskrivning och dokumentation av såväl byggnader som park.

Vi tar nu nästa steg och arbetar fram en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken. Planen ska ge vägledning och riktlinjer för framtida utformning och skötsel. Till exempel vill vi att parkens historiska karaktär ska bli tydligare samtidigt som vi värnar om dess naturvärden. Planen ska också säkerställa att värdena enligt byggnadsminnesförklaringen bevaras för framtiden. Ytterligare ett syfte är att se hur vi kan forma en attraktivare park med plats för boende, besökare och företag.

Under hösten och vintern 2019/2020 är våra konsulter, bland andra landskapsarkitekt Christer Göransson och docent Johan Östberg, på plats för att fotografera, notera växter, utrustning och historiska spår i området. Utifrån deras arbete och förslag tar vi tillsammans fram planen, som beräknas vara klar i maj 2020.

Mer information

Länsstyrelsens rapport ”Ramlösa Brunn Kunskapsunderlag 2017” (pdf, 42 MB)

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Hanne Hansen, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, via e-post hanne.hansen@helsingborg.se eller telefon 042-10 34 03.