Mark- och boendeprogram

Helsingborg stad har ett mark- och boendeprogram som beskriver staden vi vill bygga, våra prioriteringar av utbyggnaden i olika områden samt hur vi arbetar tillsammans för att uppnå detta.

Programmet beskriver till exempel hur Helsingborgs stad ska utveckla spännande och attraktiva miljöer för boende och näringsliv med spännande och hållbar arkitektur. Här beskrivs också hur vi gemensamt ska arbeta med utvecklingen av staden och landsbygden.

Mark- och boendeprogrammet ska göra det lättare för dig som invånare, fastighetsutvecklare eller representant för näringslivet att se vad som är på gång. Programmet utgår från den stadsutveckling som har slagits fast i Översiktsplan 2010.

Mark- och boendeprogram 2020-2023 (pdf 9,51 MB).

Mark- och boendeprogrammet (pdf 3 MB).

På webbplatsen Så styrs Helsingborg hittar du mark- och boendeprogrammet i sin helhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?