Buller – kartläggning av bullernivåer

Helsingborgs stad arbetar aktivt med att kartlägga och minska bullernivåer utifrån gällande EU-direktiv och bullerförordning. Den senaste kartläggningen gjordes 2017.

Efter kartläggningen har vi tagit fram ett nytt åtgärdsprogram som antogs av kommunfullmäktige i november 2018. Det är en direkt fortsättning och viss utökning av det tidigare åtgärdsprogrammet och pekar på vad vi prioriterar att bullerskydda under perioden 2019-2023.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?