Buller – kartläggning av bullernivåer från trafiken

Helsingborgs stad arbetar aktivt med att kartlägga och minska bullernivåer från trafiken utifrån gällande EU-direktiv och bullerförordning. Den senaste kartläggningen gjordes 2017.

Efter kartläggningen tog vi fram ett uppdaterat åtgärdsprogram som antogs av kommunfullmäktige i november 2018. Det är en direkt fortsättning och viss utökning av det tidigare åtgärdsprogrammet och pekar på vad vi prioriterar att bullerskydda under perioden 2019-2023.

Förslag till nytt Åtgärdsprogram för buller på remiss

Vi har tagit fram ett förslag till ett nytt Åtgärdsprogram för buller. Programmet beskriver stadens förhållningssätt för att begränsa vägtrafikbuller samt förslag för att skapa en bättre ljudmiljö och minska antalet boende som är exponerade för vägtrafikbuller. Du kan ta del av förslaget på Åtgärdsprogram för buller här.

Mellan den 15 december 2023 och den 28 februari 2024 är åtgärdsprogrammet ute på remiss vilket innebär att du kan lämna synpunkter på förslaget. Dina synpunkter skickar du skriftligt till:

e-post: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller post till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg. Skriv gärna: ”Remissvar ÅP Buller 2024–2028” på brevet eller i ämnesraden på mejlet.

Vi räknar med att åtgärdsprogrammet ska upp för beslut i kommunfullmäktige under sommaren 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.