Sök bidrag för bullerskydd

Du som äger en bostadsfastighet kan ansöka om kommunalt bidrag för att dämpa bullret inomhus. Du kan få bidrag om din fastighet ligger längs en gata, där den kartläggning vi gjort visar att det finns problem med trafikbuller.

För att ha rätt till bidrag måste din fastighet

  • ligga längs en kommunal gata
  • där det finns stora problem med buller enligt den kartläggning av trafikbuller vi gjort.

Utgångspunkten för bidraget är vår bullerkartläggning. Via en karta kan du söka efter din adress eller din fastighetsbeteckning. Om din fastighet ligger i eller nära ett område med höga nivåer (från rött till blått i kartan) kan du ha rätt till bidrag för bullerskyddande åtgärder. I vårt åtgärdsprogram för buller är 65dBA riktvärdet för bidrag för bullerskydd.

Du kan ansöka om bidrag för att:

  • byta eller isolera fönster/fönsterdörrar i sov- och/eller vardagsrum.
  • byta eller förbättra ventiler i sov- och/eller vardagsrum.

Bidraget är 1 500 kronor per kvadratmeter fönsteryta (karmyttermått) och 600 kronor per ventil.

Så här går processen till:

Ansök om bidraget via en e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?