Sök bidrag för bullerskydd

Du som äger en bostadsfastighet kan ansöka om kommunalt bidrag för att dämpa bullret inomhus. Du kan få bidrag om din fastighet ligger längs en gata, där den kartläggning vi gjort visar att det finns problem med trafikbuller.

För att ha rätt till bidrag måste din fastighet

  • ligga längs en kommunal gata
  • där det finns stora problem med buller enligt den kartläggning av trafikbuller vi gjort.

Utgångspunkten för bidraget är vår bullerkartläggning. Du kan söka efter din adress eller fastighetsbeteckning via vår bullerkarta. Om din fastighet ligger i eller nära ett område med höga nivåer (från rött till blått i kartan) kan du ha rätt till bidrag för bullerskyddande åtgärder. I vårt åtgärdsprogram för buller är 65dBA riktvärdet för bidrag för bullerskydd.

Du kan ansöka om bidrag för att:

  • byta eller isolera fönster/fönsterdörrar i sov- och/eller vardagsrum.
  • byta eller förbättra ventiler i sov- och/eller vardagsrum.

Bidraget är 1 500 kronor per kvadratmeter fönsteryta (karmyttermått) och 600 kronor per ventil.
Ansök om bullerskyddsbidrag (e-tjänst).

Så här går processen till:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.