Råd vid strömavbrott

När det stormar ute finns det risk för elavbrott. Vet du hur du gör för att klara dig om det varar länge? Här får du tips och råd.

Om strömmen går kan du börja med att kontrollera om jordfelsbrytare eller någon säkring har löst ut i ditt proppskåp. Är omgivande fastigheter också utan el beror det sannolikt på ett större elavbrott. Du kan söka information om avbrottet via hemsidan eller en mobilapp hos ditt elnätsföretag. I Helsingborgs kommun är det för de flesta Öresundskraft. 

Behöver du ytterligare information kan du kontakta ditt elnätsföretag per telefon. Vid större avbrott informerar Räddningstjänsten, kommunen och elnätsföretagen även via Sveriges Radio P4. På krisinformation.se hittar du ytterligare information om vad du kan göra vid omfattande elavbrott.

Du har ett eget ansvar för att klara en krissituation, läs mer om din krisberedskap.

Krisinformation från staden kan du ta del av här.

Vill du ha tips om energismarta råd, kontakta din energi- och klimatrådgivare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?