Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning

Du som bor i Helsingborg, Åstorp, Höganäs, Båstad eller Ängelholm kan få kostnadsfri och oberoende energirådgivning på telefon av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Energirådgivarna når du via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller genom att genom att skicka din fråga.

Är du företagare? Då kan vi komma och besöka dig på plats. Läs mer om vad vi kan göra för företagare.

Helsingborgs stads kommunala energi- och klimatrådgivning finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Så förbereder du dig inför samtalet med en energirådgivare

Om det gäller elförbrukning bör du ha dina fakturor tillgängliga där antalet kilowattimmar (kWh) redovisas.

Om det gäller byte av uppvärmningssystem behöver rådgivaren veta hur stor yta som värms upp, hur gammalt huset är samt typ av isolering och fönster.

Informationsmaterial

På Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbplats hittar du material och rådgivning inom olika kategorier, till exempel uppvärmning, ventilation och elproduktion. Här finns också specifik rådgivning för hushåll.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?