Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Du som bor i Helsingborg, Åstorp, Höganäs, Båstad eller Ängelholm kan få kostnadsfri energirådgivning på telefon av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Energirådgivarna når du via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller genom att skicka din fråga här.

Är du företagare? Då kan vi komma och besöka dig på plats. Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för företagare.

Helsingborgs stads kommunala energi- och klimatrådgivning finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Så förbereder du dig inför samtalet med en energirådgivare

Om det gäller elförbrukning bör du ha dina fakturor tillgängliga där antalet kilowattimmar (kWh) redovisas.

Om det gäller byte av uppvärmningssystem behöver rådgivaren veta hur stor yta som värms upp, hur gammalt huset är samt typ av isolering och fönster.

Ska du bygga nytt i Helsingborg? Sök miljöpremie!

Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd har beslutat att uppmuntra energisnålt byggande genom att inrätta en miljöpremie om 25 000 kronor. Läs mer här om vilka krav som ställs och hur du ansöker.