Konsumentrådgivning

Du som bor i kommunerna Helsingborg, Klippan eller Örkelljunga kan få gratis och oberoende konsumentrådgivning av kommunens konsumentrådgivare.

Du kan få hjälp med:

  • information och tips inför köp av varor och tjänster
  • att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter
  • att berätta vad du bör tänka på när du framför klagomål på en vara eller tjänst
  • att ta nästa steg i en tvist
  • att medla i en tvist, men bara om båda parter är intresserade av medling
  • att förbereda din anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (endast för konsumenter).

Vi besöker även din förening, skola eller liknande och berättar om oss och konsumenträtten.

Detta kan vi tyvärr inte hjälpa till med:

  • företräda dig i en tvist
  • agera mot en näringsidkare (företagare) som missköter sig.

Kontakta oss om konsumentrådgivning

Skicka en fråga eller ett meddelande till oss på konsumentrådgivningen. Observera att du måste vara bosatt eller verksam i någon av kommunerna Helsingborg, Klippan, eller Örkelljunga för att ta del av servicen.

Du kan också ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.