Bostäder och lokaler

Här finns information om hur du gör för att söka lägenhet, vilka typer av bostäder det finns i olika delar av kommunen och vad du kan göra för att miljön i din bostad ska bli bra.

Letar du efter en lägenhet eller annan bostad i Helsingborg ska du kontakta fastighetsägare och hyresvärdar för att höra hur du ställer dig i kö hos dem. Det finns ingen kommunal bostadsförmedling i Helsingborg. De lediga lägenheterna publiceras på Helsingborgshems webbplats, boplatssyd.se och på boplatssverige.se.

Exploateringsobjekt i Helsingborg

Helsingborgs stad hyr genom mark och exploateringsenheten ut bostäder med korttidskontrakt (exploateringsobjekt). På Helsingborgshems webbplats hittar du aktuella exploateringsobjekt.

Bostadsområden i Helsingborg

På sidan om bostadsområden och orter i Helsingborgs kommun kan du läsa om vilken typ av bostäder det finns på olika håll i kommunen.

Villatomter

Information om lediga villatomter. 

Äldreboende

Läs mer om bostäder för äldre.

Boendemiljö

Läs mer om hur du kan förbättra din boendemiljö.

Flytta hit och jobba

Här hittar du information som vill flytta till och jobba i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?