Eldning och brandskydd

Brandskydd är mycket viktig i alla bostäder, verksamheter och situationer. Det är också viktigt att du känner till vilka regler som gäller när du eldar i kaminer eller eldstäder och att du har tillstånd när du ska skjuta fyrverkerier.

Om du ska elda utomhus eller i din bostad måste du se till att din eldning inte stör andra. Det gör du genom att elda på rätt sätt så att röken nästan blir osynlig eller vitaktig. Blir röken svart är det ett tecken på att du behöver elda på ett annat sätt. På Naturvårdsverkets webbsida finns råd om hur du eldar rätt och bidrar till en bättre luft där du bor.

Räddningstjänsten informerar om brandrisker och brandsäkerhet

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats och under rubrikerna nedan finns mer information om aktuella brandrisker i skog och mark, brandsäkerhet, eldning, sotning, brandskyddskontroll och bostad nära farlig verksamhet.

Du behöver tillstånd för att skjuta fyrverkerier

Helsingborg och de flesta andra kommuner har regler för när och var det är tillåtet att skjuta fyrverkerier. Det är viktigt att du följer de reglerna och att du alltid har sökt tillstånd från polisen om du ska skjuta fyrverkerier i närheten av byggnader eller på tider och platser där det riskerar att skada eller bli en olägenhet för andra. För att köpa, hantera och använda fyrverkerier ska du också vara 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för allvarliga skador.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?