Lokala föreskrifter och bestämmelser

I Helsingborgs stad finns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som gäller alla invånare och verksamheter. Föreskrifterna ska skydda människors hälsa och vår gemensamma miljö. Här kan du läsa regler för olika aktiviteter och verksamheter i kommunen, och vad som gäller inom olika områden.

Kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter kompletterar bestämmelserna i miljöbalken, andra gällande förordningar, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Helsingborgs stad och vattenskyddsföreskrifter för kommunala vattentäkter. Föreskrifterna reviderades i kommunfullmäktige 17 maj 2022 och gäller från och med 1 juli 2022.

Ansök om dispens

Miljönämnden kan i enskilda fall besluta om dispens från föreskrifterna om det är uppenbart att det inte finns risker för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att pröva ansökningar om dispens.

Mer information om avgifter för anmälningar, ansökningar och tillsyn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.