Helsingborgs stads miljöpris

Vet du någon som gjort en viktig insats för miljön i Helsingborg? Det kan handla om en innovation, ny forskning eller ett arbete som gjort stor skillnad.

Miljöpriset delas ut till någon eller några som har gjort goda insatser på miljöområdet. Det betyder att kandidaten uppfyller minst ett av prisets kriterier och:

  • har genomfört verksamhetsidéer eller innovationer inom miljöområdet
  • har bidragit med forskning som flyttat fram miljöarbetet
  • har genomfört miljöinsatser som är extra utmärkande, eller
  • har genomfört insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Miljöpriset delas ut till företag, föreningar, organisationer eller personer som bor i eller har sin verksamhet knuten till Helsingborg. Dock inte till anställda i Helsingborgs stad som gjort miljöarbetet inom ramen för sin anställning. Prissumman är 50 000 kronor och kan delas av flera pristagare.

Prisets vinnare utses av en jury från Helsingborgs stad. I juryn sitter stadens miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör, samt ordförande och vice ordförande i miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Frågor om miljöpriset?

Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborgs stads kontaktcenter.