Utsläpp i miljön

Utsläpp i miljön kan visa sig som olika typer av färgning, grumling eller skumning i till exempel en bäck, ett dike, en damm eller något annat vattendrag. Död fisk eller andra döda djur kan också vara ett tecken på att något släppts ut. Om du misstänker utsläpp i miljön ska du kontakta miljöförvaltningen via Helsingborgs stads kontaktcenter. Om det är fara för människors liv ska du först ringa 112 och berätta för SOS Alarm vad som har hänt.

Utsläpp i vatten

Utsläpp av olja, diesel, bensin eller andra petroleumprodukter känns igen genom den speciella lukten och att vattnet blir regnbågsfärgat. Det krävs endast en liten utsläppsmängd för att det ska märkas i vattnet.

Regnbågsfärgat oljeskikt i vatten.
Ett exempel på utsläpp av olja i vatten.

Oljeskimmer i vatten kan bero på naturligt förekommande järnbakterier. Ofta är det kombinerat med förekomst av orangerött slam eller avlagringar. Oljeskimmer orsakat av järnbakterier är inte farligt.

Skikt av naturliga järnbakterier i vatten.
Exempel på naturligt skikt av järnbakterier i vatten.

För att  se om det är olja eller naturligt förekommande järnbakterier som orsakar skimret på vattenytan tar du en pinne och rör försiktigt i oljeskimret. Om det blir kantiga små öar som påminner om ’’isflak’’ är det orsakat av naturliga järnbakterier. Är oljeskimret orsakat av olja, bensin eller diesel är det mjuka runda kanter på de små öarna.

Grön färg kan innebära alger eller pyrinin

Pyrinin färgar vattnet grönt och används bland annat för att spåra läckage i fjärrvärmenätet. Grönfärgat vatten kan därför dyka upp plötsligt i exempelvis dammar och andra ytvatten eller i vattenledningsnätet. Grön färg i ytvatten kan även bero på förekomst av alger. Pyrinin är inte farligt för människor eller djur.

Mjölkigt och grumligt vatten

Utsläpp från värmepumpsborrning ger en färgning/grumling av vattnet. Färgen varierar beroende på vilken typ av berggrund som det borras i. I Helsingborg är färgen oftast vit- eller gråaktig. Vid ett utsläpp brukar det finnas en tunn hinna av finkrossat bergmaterial, så kallat ”borrkax”, på botten i exempelvis ett vattendrag.

Sedimenteringen (att något lägger sig på botten) i rinnande vatten är ofta fläckvis. Vid större utsläpp kan hela botten vara täckt. Vattnet är ofta grått till vitaktigt och brukar se lite ”mjölkigt” ut. Mjölkigt och grumligt vatten kan också bero på utsläpp av skärvätskor eller andra kemikalier.

Vitt skum kan betyda utsläpp av gödsel

Utsläpp av urin, ensilage- eller gödsel kan ibland avge en frän lukt. Vitt skum och död fisk kan också vara ett tecken på utsläpp av denna typ. Det är normalt och naturligt att det bildas skum, ofta lite lätt rödbrunt i kanterna vid hårt virvlande vatten. Det är naturliga organiska ämnen i vattnet som skapar detta skum. Eftersom dagvatten från bebyggelse ofta leds till vattendrag kan vitt skum också komma från biltvätt på gator eller fasadtvätt i närheten.

Utsläpp till mark

Vid utsläpp till mark är det angeläget att få reda på vad som släppts ut och om det ämnet lätt kan sprida sig till omgivningen och eventuellt förorena till exempel en vattentäkt.

Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborgs stads kontaktcenter om du misstänker utsläpp i mark.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luften handlar ofta om olika typer av lukter eller eldning av avfall. Innan du kontaktar miljöförvaltningen via Helsingborgs stads kontaktcenter är det bra om du noterar vid vilka tidpunkter det luktar, vilken vindriktning som råder och om fler än du har märkt lukten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.