Avfall och återvinning

Sopbil och sophämtare som tömmer avfallskärl. (foto: NSR)

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtningen i Helsingborg. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera. Helsingborgs stad ansvarar för alla dispensansökningar, till exempel om du vill dela sopkärl med en granne eller ansöka om uppehåll i sophämtningen.