Avfall och återvinning

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtningen i Helsingborg. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera.

NSR tar även fram förslag till renhållningsordning och renhållningstaxa som sedan beslutas av Helsingborgs stad. Den regionala avfallsplanen beskriver hur vi ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2024.

Helsingborgs stad ansvarar för alla dispensansökningar enligt renhållningsordningen. Du kan till exempel ansöka om att få dela sopkärl med en granne eller ansöka om uppehåll i sophämtningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?