Ansöka om delat sopkärl

Om du vill dela sopkärl med till exempel en granne kan du ansöka om det via vår e-tjänst ”Gemensamt sopkärl”.

Du kan ansöka om att få dela kärlen för restavfall, matavfall och återvinningsmaterial.

Vi beviljar rätten till gemensamt sopkärl för högst fem år. Sedan måste du tillsammans med den andra fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren göra en ny ansökan.

Vi måste ha din ansökan senast 30 dagar innan ni ska börja dela sopkärl.

Till e-tjänsten ”Gemensamt sopkärl”

Du kan också ansöka om gemensamt sopkärl genom att skriva ut och fylla i blanketten för gemensamt sopkärl (pdf, 266 kb) och skicka in den till oss.

För att du ska kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du kan läsa mer om e-legitimation på www.e-legitimation.se. Där hittar du information både om hur det fungerar och hur du skaffar en e-legitimation.