Anmäl kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Detta gäller oavsett vilken komposteringsmetod du använder dig av.

Kompostering är ett sätt att återanvända näringsämnen från ditt organiska hushållsavfall och använda det till att förbättra jorden i trädgården. Om du vill själv kompostera ditt matavfall istället för att lämna det till kommunens insamling, så måste du enligt miljöbalken anmäla det till miljöförvaltningen. För att anmäla egen kompostering använder du e-tjänsten Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av avfall.

I formuläret fyller du i vilken typ av varmkompost du ska använda, vilket matavfall som ska komposteras och hur du ska ta hand om matavfallet. Syftet med anmälan och kraven är att minska risken för problem med råttor och lukt.

För att kompostera hushållsavfall måste du ha en tät varmkompost och sköta den så att du inte stör dina grannar. Tänk på att kompostbehållaren ska:

  • vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än 6 millimeter.
  • ha täta och gnagsäkra väggar samt en bottenplatta eller finmaskigt nät.
  • vara ventilerad men ha ett tätslutande lock.

Vad kan jag lägga i komposten?

Kompostera trädgårdsavfall

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla detta. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du gör sönder materialet innan så bryts det ner snabbare. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Anmäla kompostering med Bokashi

Du som komposterar ditt matavfall med Bokashi behöver också anmäla det till miljöförvaltningen, eftersom Bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern.

Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Om du inte har en varmkompost behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Använd fälten ”annan typ av omhändertagande” och ”övriga upplysningar” i formuläret i e-tjänsten för att redovisa hur din Bokashikompostering går till.