Kemikalier

Kontakta miljöförvaltningen om du upptäcker ett utsläpp av kemikalier, exempelvis i vattendrag, mark eller luft. Du når miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Innan du kontaktar miljöförvaltningen är det bra om du noterar när du har iakttagit utsläpp, hur långt uppströms vattendraget det finns synliga tecken, samt om du iakttagit några andra ovanliga omständigheter som kan ha samband med utsläppet.

Vanligtvis försöker miljöförvaltningen spåra källan till utsläppet och bedöma vilka åtgärder som behövs för att motverka eventuella skador. Är det ett pågående utsläpp kan det vara viktigt att i första hand larma Räddningstjänsten Skåne Nordväst telefon 010-219 00 00 (icke brådskande samtal).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.