Kemikalier

Kontakta miljöförvaltningen om du upptäcker ett utsläpp av kemikalier, exempelvis i vattendrag, mark eller luft. Du når miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Det är bra om du, innan du kontaktar miljöförvaltningen, noterar vid vilken eller vilka tidpunkter du har iakttagit utsläpp, hur långt uppströms vattendraget det finns synliga tecken, samt om du iakttagit några andra ovanliga omständigheter som kan ha samband med utsläppet.

Vanligtvis försöker miljöförvaltningen spåra källan till utsläppet, samt bedöma vilka åtgärder som behövs för att motverka eventuella skador. Är det ett pågående utsläpp kan det vara viktigt att i första hand larma Räddningstjänsten Skåne Nordväst telefon 010-219 00 00 (icke brådskande samtal).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?