Rått- och musmedel

De senaste åren har antalet råttor i Sverige ökat mycket, både inne i centrum och ute på landet.
På vintern försöker råttor och möss hitta sin väg in till värmen. Är du en av dem som drabbas av råttor eller möss i hemmet? Då kan du ta del av följande tips och råd.

För att bekämpa råttor eller möss kan du använda dig av olika strategier, eftersom gnagardjuren har olika beteendemönster. Det är enormt viktigt att bekämpa gnagardjuren om de invaderat ditt hem då de kan orsaka omfattande skador. Men kemisk bekämpning med rodenticider ska ses som den sista utvägen ifall de andra åtgärderna inte är effektiva. Här kan du läsa om de olika strategierna.

Börja med mekanisk bekämpning

Om gnagarna har kommit in din bostad bör du i första hand använda mekanisk bekämpning för att bli av med dem, istället för kemiska medel som kan vara farliga för husdjur. Mekanisk bekämpning föredras även eftersom gift kan orsaka stora problem med svår stank om råttan dör inne i väggar och under golv.

Kontakta fastighetsägare och skadedjursbekämpning

Om du upptäcker att du har råttor i din bostad eller verksamhetslokal är det viktigt att starta skadedjursbekämpning så snabbt som möjligt. Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller hyresvärd för att få råd om hur bekämpningen ska göras. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag för se om det redan finns ett avtal med ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning, som du kan vända dig till.

Så bekämpar du råttor

Det första du borde göra är en helhetsbedömning av situationen på plats för att kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga, säkra, samt effektiva. Av hälso- och miljöskäl bör du oftast använda dig av en mekanisk bekämpning såsom råttfällor. Tänk strategiskt vid placering av fällorna, exempelvis längs råttornas vandringsstråk. Du kan även använda dig av en råttskrämmare med ultraljud eller elektromagnetiska pulser för att skrämma bort gnagarna. Om situationen kräver kemiska medel för att bekämpa råttorna så är det bra om du dokumenterar insatsen samt följer upp den för att bedöma dess effektivitet.

Så bekämpar du möss

Oftast kan du bekämpa möss genom mekaniska musfällor. Möss är mindre misstänksamma mot fällor i jämförelse mot råttor, vilket gör att musfällorna är väldigt effektiva. Vid större förekomster av möss kan du behöva använda dig av en kemisk bekämpning.

Använd inte kemiska medel som kräver tillstånd

Det finns en hel del du behöver tänka på innan du använder kemiska medel för att bekämpa råttor eller möss. Exempelvis får du inte använda några kemiska medel på ett sätt som kan vara farligt för katter, hundar eller andra husdjur.

Du får inte heller använda rått- eller musmedel som kräver utbildning som bara yrkespersoner har, till exempel medel som innehåller ämnena alfakloralos och kolekalciferol. Därför bör du kontakta skadedjursbekämpare så snabbt som möjligt när situationen kräver det, eftersom de har ett särskilt tillstånd för bekämpning av råttor eller möss med vissa kemiska medel.

För att få veta mer om vilka kemiska medel som privatpersoner får använda kan du gå in på Kemikalieinspektionens hemsida eller på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.