Växtskyddsmedel

Många ogräsmedel och andra växtskyddsmedel är förbjudna att använda i din trädgård och hemma på dina krukväxter. Här får du bara använda ett fåtal medel som bedöms ha begränsade risker för vår miljö och människors hälsa. Innan du använder kemiska medel är det därför viktigt att du provar andra metoder först. Om du måste använda växtskyddsmedel behöver du kontrollera att det är godkänt i Sverige och följa bruksanvisningen.

På den här sidan kan du läsa om när det är förbjudet att använda växtskyddsmedel och vilka alternativ som finns att prova. Du kan också lära dig om vad som är viktigt att tänka på om du trots allt behöver använda växtskyddsmedel.

Förbud i hemmiljö

För att skydda miljön och människors hälsa är det numera förbjudet att använda de flesta växtskyddsmedel i hemmiljö. Det gäller oavsett om det är du själv som sköter din trädgård eller om du anlitar ett företag. Förbudet mot växtskyddsmedel i hemmiljö gäller:

 • I trädgårdar
 • Runt bostadshus
 • I privata växthus
 • På krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • I koloniträdgårdar
 • På växter inomhus

Förbudet innebär att du inte längre får använda medel mot till exempel ogräs och insekter som innehåller glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid. Det finns ett fåtal medel med begränsade risker för hälsa och miljö som du får fortsätta att använda. Det är medel som innehåller exempelvis ättika, järnfosfat, järnsulfat eller pelargonsyra.

Läs mer om förbudet och vilka medel du får använda (Kemikalieinspektionen).

Använd alternativ till växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel ska användas med försiktighet och bara där det verkligen behövs. Överväg noga om du behöver använda ett kemiskt medel. Det finns mycket annat du kan prova först för att förebygga och minska problemen med ogräs, svamp- och insektsangrepp i din odling.

Här kommer några förslag på vad du kan göra:

 • Välj motståndskraftiga plantor
 • Förkultivera jorden
 • Täck jorden med gräsklipp, halm, blad, grenar eller kompost
 • Använd odlingsväv för att skydda växterna
 • Kontrollera din odling ofta eftersom att du lättare kan få bukt med angrepp om du upptäcker dem tidigt
 • Duscha växterna med vatten för att få bort angrepp av bladlöss och andra skadeinsekter
 • Använd ogräshacka för att ta bort ogräs
 • Rensa bort angripna blad och grenar så snart som möjligt
 • Ha kvar stubbar och vedhögar för att gynna nyttiga rovinsekter
 • Sätt upp fågelholkar för att minska mängden skadeinsekter
 • Använd biologisk bekämpning med nyttodjur istället för kemikalier. Mer information om biologiska bekämpningsmedel (Naturvårdsverket).

Om du behöver använda växtskyddsmedel

Skulle du trots att behöva använda växtskyddsmedel är det flera saker du måste ha koll på. Här har vi samlat några viktiga saker som du behöver tänka på:

 • Kontrollera att medlet är godkänt i Sverige och har ett svenskt registreringsnummer. Godkända medel hittar du i Kemikalieinspektionens register.
 • Som privatperson får du inte själv ta in växtskyddsmedel till Sverige från andra länder. Det gäller även om du beställer via e-handel.
 • Du får bara använda medlet på det sätt och i det syfte som det är godkänt för. Det ska framgå av informationen på förpackningen.
 • Som privatperson får du endast använda medel i klass 3.
 • I hemmiljö är det numera endast tillåtet att använda ett fåtal medel. Medel du får använda (Kemikalieinspektionen).
 • Använd inte växtskyddsmedel i närheten av öppet vatten eller brunnar. Du måste hålla minst 2 meter till öppna diken och dagvattenbrunnar, 6 meter till sjöar och vattendrag samt 12 meter till dricksvattenbrunnar. Om marken lutar eller om det blåser kan du dessutom behöva öka avståndet.
 • Skydda barn och husdjur genom att inte använda växtskyddsmedel där de vistas.
 • Inom vattenskyddsområden och naturskyddade områden kan särskilda regler gälla. Där kan det vara förbjudet eller krävas tillstånd även för privat användning och för medel med begränsade risker. Kontakta miljöförvaltningen om du vill ha mer information.
 • Allmänkemikalier som inte är godkända växtskyddsmedel får inte användas hur som helst. Att sprida ut salt mot ogräs eller spruta bladlöss med en egen blandning ur städskåpet är till exempel inte tillåtet. Hushållskemikalier du får använda (Jordbruksverket).
 • Om du ska använda växtskyddsmedel i arbetet finns särskilda regler.

Vill du läsa mer om de regler som gäller när du som privatperson använder växtskyddsmedel? Läs Kemikalieinspektionens information här.

Du ska få information i butiken

Den som säljer växtskyddsmedel ska informera dig som privatperson om risker för hälsa och miljö. Du ska till exempel kunna få svar på hur du ska använda och förvara ett medel, vilken skyddsutrustning du ska använda och hur du ska hantera avfall. De ska också informera dig om det finns andra medel med mindre risker som du kan använda istället.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.