Båtbottenfärger

Fritidsbåtar har en stor miljöpåverkan på havet genom de båtbottenfärger som hindrar att alger och havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. Därför är det viktigt att se till att bara använda godkända färger när du målar din båt.

En del båtbottenfärger innehåller giftiga ämnen som bland annat kan påverka fortplantningsförmågan hos djur som lever i havet. För höga halter av de giftiga ämnena kan även påverka hela ekosystem. Har du båten förtöjd i sötvatten behöver du inte behandla den med båtbottenfärg. De problem med påväxt som finns i saltvatten är inte lika vanliga i sötvatten.

Skärpta regler

På grund av att båtbottenfärgerna har så stor miljöpåverkan har reglerna för dessa färger skärpts under en längre tid. Exempelvis är färger som innehåller tennföreningar nu helt förbjudna. De nya färgerna som släppts på marknaden ställer större krav på dig som båtägare för att hålla båten fri från påväxt, men gör samtidigt att miljön inte utsätts för lika stor belastning.

Viktigt att tänka på:

  • Använd bara godkända båtbottenfärger, men tänk på att alla godkända produkter inte nödvändigtvis är miljövänliga utan kan ändå innehålla höga halter av giftiga ämnen. Även färger som verkar på fysikalisk väg kan läcka ut giftiga ämnen i havet.
  • Acceptera inga erbjudanden om att köpa fartygsfärger eller importerade produkter som innehåller giftiga ämnen som är förbjudna i Sverige. Kom ihåg att det är förbjudet att använda produkter som innehåller organiska tennföreningar.

Godkända produkter

Alla produkter som tar bort påväxt från båtar på kemisk eller biologisk väg (till exempel genom bakterier) måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Detta gäller inte för färger som förhindrar påväxt på fysikalisk väg, till exempel genom att de ger båtskrovet en hal yta som gör det svårare för växterna att få fäste. De produkter som är godkända hittar du på Kemikalieinspektionens webbplats. Här finns även beskrivet var du får använda produkten, till exempel på väst- eller ostkusten.

Tvätt av båtbotten

Det finns olika metoder att tvätta båtbottnar på och här får du några förslag:

  • En metod är att tvätta den i en borsttvätt. Vad som gäller för att få tvätta din båtbotten i en sådan får du ta reda på i den hamn som erbjuder det (batmiljo.se). Borsttvätt är ett miljövänligt alternativ till båtbottenfärger.
  • Om du tvättar din båtbotten precis efter havstulpanerna (batmiljo.se) har satt sig och inte hunnit växa till är det lätt att få bort dem. Du kan behöva upprepa tvätten några gånger under säsongen eller när du märker att båtbotten har blivit angripen. På detta sätt kan du hålla båten fri från påväxt under hela säsongen utan att använda giftiga båtbottenfärger.
  • Du kan också ta upp båten på land och tvätta den. Om båten är målad med biocidfärg eller självpolerande färg behöver du tvätta den över en spolplatta med tvåstegsrening.
  • Ett annat miljövänligt alternativ är att du för båten till ett sötvattensområde när havstulpanerna precis har satt sig fast på båtskrovet. Låt båten ligga där i några dagar. De unga havstulpanerna klarar inte den nya miljön och släpper då taget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.