Klimat och miljö

År 2030 ska Helsingborg vara en klimatneutral stad – ett mål som vi bara kan nå tillsammans. Här kan du läsa mer om vad staden gör för klimatet och miljön, men också vad du som invånare kan göra för att bidra.

Vi arbetar för att Helsingborg ska vara en klimatneutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. Vi vill att alla i Helsingborg ska kunna leva i en hälsosam och frisk miljö. Därför kontrollerar vi bland annat luften du andas och vattnet du dricker.

Grunden i Helsingborgs miljöarbete är stadens klimat- och energiplan och det stadsövergripande Livskvalitetsprogrammet. Styrdokumenten täcker tillsammans in de flesta miljöområden som vi vill jobba mot. De finns också till för att alla ska kunna arbeta aktivt och konsekvent mot samma hållbara mål i utvecklingen av Helsingborgs stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.