Kustkontroll

Det är viktigt att vi har en så liten påverkan på havet som möjligt för att vi och kommande generationer ska kunna ha glädje av ett levande hav. Det är också viktigt att vi kan äta fisk från Öresund utan att riskera vår hälsa. Därför finns det ett kustkontrollprogram för Helsingborg.

Varje år tar miljöförvaltningen prover längs Helsingborgs kust, bland annat på konsumtionsfisk. Vi tittar också på om antalet bottenlevande djur ökar eller minskar, vi kontrollerar deras vikt, syrehalten i botten, mängden miljögifter och tungmetaller i djuren och bottensedimentet. Mätningarna har pågått ända sedan 1995.

En utvärdering av verksamheten 1995-2006 pekar på att både övergödningen och belastningen av miljögifter minskat. Förändringar på relativt grunda bottnar nära kusten beror till stor del på hur vi i närområdet påverkar miljön.

2012 kom Kustkontrollprogram för Helsingborgs stad. Rapporten innehåller också en utvärdering av de djupa bottnarnas tillstånd under de senaste tio åren. Den visar hur de djupa bottnarna förändrats på ett oroande sätt. Förändringar på djupa bottnar beror dels på hur vi i närområdet agerar, men även hur andra längre bort påverkar miljön.

Läs fler rapporter från kustkontrollen.

Öresundsvattensamarbetet

Sedan 1995 samarbetar svenska och danska myndigheter för en god vattenmiljö i Öresund genom gemensamma sammanställningar och utredningar.

Läs mer om Öresundsvattensamarbetet på orsundsvand.dk

Fler medlemskap

Helsingborgs stad är även medlem i:

Hur mår Öresund?

Hur mår Öresund?

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?